SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 In English 
RyhmäR61M16S/Maaseutuelinkeinojen koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR601ML31 Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaMuuttoranta Kirsi
Muut opettajatSipola Reeta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm18.09.2019 - 13.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Teaching schedule (website link)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Ensisijaiset: Opiskelija osaa EU:n ja kansallisen maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan perusteet ja aluetason käytänteet, osaa maaseudun edunvalvonta-, neuvonta- ja hyvinvointi- järjestelmän sekä osaa neuvontatyön käytänteitä.

Täydentävät: Osaa asiakaspalvelun prosesseja ja menettelyjä. Osaa EU:n ja kansallisen maaseudun kehittämisen hallintojärjestelmän rakenteen ja toiminnan.

 
Arviointikriteerit

1-2: Tuntee EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytänteitä.

3-4: Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä kehittävästi.

5: Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä ja tehden kehittämisesityksiä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Campusonline-opintojakso, Lapin AMKin opiskelijoille varattu 20 paikkaa.

32 h lähiopetusta + kurssipalaute 1 h (luokkaopetus striimataan verkkoon, jokainen luento tulee verkkoon sen pitämisen jälkeen).
   Verkkoseminaari, jossa opiskelijat esittelevät työnsä. Arvioitava osasuoritus.

16 h työssäoppimista: kaksi työpäivää maaseutuelinkeinoihin liittyvän neuvonta-alan asiantuntijan mukana

85 h itseopiskelua: sisältää sekä itsenäistä opiskelua että pienryhmätyöskentelyä, tehtävät ja raportointi.

yhteensä 133 h

Opintojakso on mahdollista opiskella myös täysin AC-välitteisesti.

Opintojakson voi korvata suorittamalla neuvontaharjoittelun = vähintään 5 päivää maataloustukijärjestelmään liittyvän asiantuntijan mukana + 3 päivää saman tai mahdollisesti muuhun neuvontatyöhön liittyvän asiantuntijan mukana. Harjoittelun raportointi, siihen liittyvät tehtävät ja verkkoseminaari

Materiaali

Moodle-alustalla oleva ja opintojakson alussa ilmoitettu materiaali

Sisältö

1. EU:n ja kansallisen maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan perusteet ja aluetason käytänteet

2. Edunvalvonta-, neuvonta- ja hyvinvointijärjestelmät

3. Neuvontatyön käytänteet ja asiakaspalvelun prosessit sekä menettelyt

Arviointi

Hylätty - K5

Arviointiperusteet:
Tehtävien ja raporttien suoritus hyväksytysti (80 %)
Aktiivinen osallistuminen (20 %)

 In English