SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 Return Suomeksi 
GroupVAP19-20/Free-choice elective studies
Study unitLAVV16 Balanssia arkeen ja opiskeluun, 5.00 ECTS credits, 133 h
Free choice electives
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitCommon studies
Time of implementationAutumn1/2019-2020, Autumn2/2019-2020
Responsible teacher
Other teachersHonkela Tuovi, Perttunen Paula, Sipilä Maria
Status of implementationFinished

Description status Ready
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates01.10.2019 - 31.12.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2019 - 30.09.2019
Implementation method Virtual studies
Virtuality 5 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Teaching schedule (website link)
Description language English 
Objectives

Opintojakson tavoitteena on pohtia oman arjen elementtejä ja löytää keinoja mm. stressinhallintaan, jännittämiseen, mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä opiskeluun ja oppimiseen. Tavoitteena on myös oppia tunnistamaan ja arvioimaan omaan jaksamiseen liittyviä kysymyksiä sekä hyödyntää opintojaksolla esiteltyjä menetelmiä oman hyvinvoinnin ja opiskelun tueksi.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä minkälaisia mekanismeja liittyy mm. stressiin ja jännittämiseen. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä omasta hyvinvoinnista ja opiskelun sujuvuudesta huolehtimiseen.

 
Assessment criteria

Hyväksytty / Täydennettävä

 
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Return Suomeksi