SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 Return Suomeksi 
GroupVAP19-20/Free-choice elective studies
Study unitLYKKAS1110 Johdatus kasvatustieteeseen, 5.00 ECTS credits, 133 h
LUC Studies
Opinnot
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitCommon studies
Time of implementationAutumn1/2019-2020
Responsible teacher
Other teachersLammi Kaisa
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates28.08.2019 - 07.10.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period31.07.2019 - 26.08.2019
Implementation method Virtual studies
Virtuality 5 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Teaching schedule (website link)
Description language English 
Objectives

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • Hahmottaa kasvatustieteen osana ihmis- ja yhteiskuntatieteitä
  • Tuntee kasvatustieteen osa-alueet sekä hahmottaa niiden historiallista muotoutumista
  • Hahmottaa kasvatustieteelle ominaiset teoriat ja käsitteet
  • tunnistaa kasvatustieteiden historian ja yhteiskunnallisen merkityksen
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Return Suomeksi