SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 Return Suomeksi 
GroupVAP19-20/Free-choice elective studies
Study unitLYKKAS1112 Kasvatus- ja kehityspsykologia, 5.00 ECTS credits, 133 h
LUC Studies
Opinnot
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitCommon studies
Time of implementationAutumn1/2019-2020
Responsible teacher
Other teachersLammi Kaisa
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates23.09.2019 - 01.10.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period06.08.2019 - 31.08.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Teaching schedule (website link)
Description language English 
Objectives

Opintojakson jälkeen opiskelija

1. tuntee lapsen ja nuoren sosiaalisen, älyllisen ja moraalisen kehityksen vaiheet

2. ymmärtää yksilön, ryhmän ja median vuorovaikutusta

3. tunnistaa koulun ryhmäilmiöt ja ymmärtää niiden merkityksen.

 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Return Suomeksi