SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 Return Suomeksi 
GroupVAP19-20/Free-choice elective studies
Study unitLYKKAS0113 Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy, 5.00 ECTS credits, 133 h
LUC Studies
Opinnot
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitCommon studies
Time of implementationAutumn1/2019-2020
Responsible teacher
Other teachersLammi Kaisa
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates23.09.2019 - 01.10.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period06.08.2019 - 15.09.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Teaching schedule (website link)
Description language English 
Objectives

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija tietää ja ymmärtää nuoruusiän kehityksen kriittiset vaiheet ja kehityksen häiriintymisen syitä, seurauksia sekä ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia
  • opiskelija oppii ymmärtämään nuoruusiän kehityksen herkkyyden sekä syrjäytymisen ilmiön kasvatuspsykologisena haasteena
  • opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä tukea ja ohjata nuoren tasapainoista psyykkistä kasvatusta ja kehitystä kasvatuspsykologisin keinoin.
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Return Suomeksi