SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID R604ML78 
Study Circular Economy Project 
Scope 5,00 
Type of study Ammattiopinnot 
Subject  
Classification EE-Koulutusohjelmakohtainen 
Responsible organisation Degree Programme in Forestry (Rovaniemi) 
Competence objectives

Tiedot:

  • Osaa asemoida pienen mittakaavan tuotantolaitokset osaksi kiertotaloutta.

  • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden mahdollisuudet pienen mittakaavan tuotantolaitoksille

  • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet pienen mittakaavan kiertotaloudessa

  • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja pienen mittakaavan yrityssymbiooseissa

  • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen pienen mittakaavan kiertotalouden arvoketjuissa

Taidot:

  • Pienen mittakaavan tuotannon sivuvirtojen arvioimisen taito

  • Paikkatietoaineistojen hyödyntäminen pienen mittakaavan kiertotalouden mahdollisuuksien kartoittamisessa

  • Yritysrajapinnasta kerättävän sivuvirtatiedon hyödyntämistaito osaksi pienen mittakaavan kiertotalouden prosesseja

  • Arvoketjujen rakentamisen taito kaikki tuotannon vaiheet ja logistiset ratkaisut huomioiden pienen mittakaavan kiertotaloudessa

Asenteet:

  • Osallistuu aktiivisesti ryhmän tiimityöskentelyyn

 
Assessment criteria

.

 
Starting date 01.01.2018 
Ending date 21.12.2112 
 Return