SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID RGCARE4 
Study Green Care -asiakaspalvelu ja ohjaustyö 
Scope 5,00 
Type of study Ammattiopinnot 
Subject  
Classification EE-Koulutusohjelmakohtainen 
Responsible organisation Green Care osaajakoulutus 
Competence objectives

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa tunnistaa ja huomioida keskeiset asiakkuudet ja niiden erityistarpeet asiakaspalvelussa ja ohjaustyössä

  • osaa soveltaa asiakas ja voimavarakeskeisen ohjaustyön periaatteita Green Care-toiminnassaan

  • ymmärtää asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, osaa suunnitella ja toteuttaa asiakaspalautekyselyn sekä hyödyntää palautteen tuloksia asiakaspalvelun ja ohjaustyön kehittämisessä

Teemat

  • ammattialan eettisten ohjeiden mukainen toiminta

  • tavoitteellinen osallisuuteen ja Green Care palvelutoimintaan perustuva ammatillinen toiminta

 
Assessment criteria

.

 
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Return