SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID VVV144 
Study My Knowledge and Skills are Unique - How to Make it Visible 
Scope 2,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Yhteinen 
Responsible organisation Lapland University of Applied Sciences 
Competence objectives

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa tunnistamaan ja ilmaisemaan työhakuprosessin aikana oma osaamisensa, ja kuinka sitä on karttunut erilasissa työ-, järjestö tai harrastustoiminnassa. Opintojakson aikana opiskelija pohtii, mitä polkuja hänen koulutuksensa sekä muut valinnat avaavat hänelle työmarkkinoilla. Opiskelija pohtii omaa verkostoaan ja sen merkitystä tulevissa työtehtävissä.

Opintojakson aikana opiskelija tekee tai päivittää oman cv:nsä esim. videona, linked-in profiilina tai paperisena. Opiskelija pohtii oman alansa työtehtävien hakuprosessia ja menetelmiä sekä kirjoittaa hakemuksen sopivaan työtehtävään.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija oppii tunnistamaan oman osaamisensa ja ilmaisemaan sen.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus huomata mitä polkuja ja vaihtoehtoja oma ala tarjoaa työllistymisen näkökulmasta
  • Opiskelija tunnistaa omat verkostonsa ja sen merkityksen tulevaisuudessa.
  • Opiskelija osaa tunnistaa oman osaamisen kehittämiskohteet ja kykenee miettimään niihin ratkaisuja.
 
Assessment criteria

Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt tarvittavat tehtävät ohjeistuksen mukaisesti sekä palauttanut ne ajallaan ja osallistunut opintojakson verkkokeskusteluihin tai muihin menetelmiin.

Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt/palauttanut tehtäviä ja/tai ei ole osallistunut opintojakson verkkokeskusteluihin tai muihin menetelmiin.

 
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Return