SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID LYKKAS1110 
Study Johdatus kasvatustieteeseen 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Yhteinen 
Responsible organisation Lapland University of Applied Sciences 
Competence objectives

Opintojakson jälkeen opiskelija:

  • Hahmottaa kasvatustieteen osana ihmis- ja yhteiskuntatieteitä
  • Tuntee kasvatustieteen osa-alueet sekä hahmottaa niiden historiallista muotoutumista
  • Hahmottaa kasvatustieteelle ominaiset teoriat ja käsitteet
  • tunnistaa kasvatustieteiden historian ja yhteiskunnallisen merkityksen
 
Assessment criteria  
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Return