SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID LYKKAS0113 
Study Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Yhteinen 
Responsible organisation Lapland University of Applied Sciences 
Competence objectives

Opintojakson jälkeen

  • opiskelija tietää ja ymmärtää nuoruusiän kehityksen kriittiset vaiheet ja kehityksen häiriintymisen syitä, seurauksia sekä ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia
  • opiskelija oppii ymmärtämään nuoruusiän kehityksen herkkyyden sekä syrjäytymisen ilmiön kasvatuspsykologisena haasteena
  • opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä tukea ja ohjata nuoren tasapainoista psyykkistä kasvatusta ja kehitystä kasvatuspsykologisin keinoin.
 
Assessment criteria  
Starting date 01.08.2000 
Ending date 21.12.2112 
 Return