SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit

 Return

ID R604ML79 
Study Circular Economy in Natural Resources 
Scope 5,00 
Type of study Vapaasti valittavat 
Subject  
Classification EE-Koulutusohjelmakohtainen 
Responsible organisation Kesäopinnot 
Competence objectives

Osaamistavoitteet

  • Tietää kiertotalouden termistön ja osaa asemoida luonnonvara-alan toimijat osaksi kiertotaloutta
  • Tietää bio- ja kiertotalouden materiaali-, energia- ja sivuvirtojen kierron periaatteet monitasoisesti (Energia, materiaalit, kemikaalit, muut)
  • Ymmärtää bio- ja kiertotalouden merkityksen valtakunnallisesti ja yritystasolla sekä vaikutukset systeemirakenteeseen
  • Ymmärtää materiaalien kierron tehostamisen tarpeen yritys- ja yhteiskuntatasoilla
  • Osaa alan keskeisen lainsäädännön ja tietää bio- ja kiertotalouden poliittisen ohjauksen tavoitteet teollisen mittakaavan kiertotaloudessa Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisesti
  • Osaa analysoida bio- ja kiertotalouden materiaali- ja energiavirtoja teollisen mittakaavan yrityssymbiooseissa
  • Ymmärtää suljettujen kiertojen mahdollisuudet ja kustannustehokkuuden teollisessa kiertotaloudessa
  • Ymmärtää logististen ratkaisujen merkityksen teollisen kiertotalouden arvoketjuissa
 
Assessment criteria

.

 
Starting date 06.05.2019 
Ending date 14.06.2019 
 Return