SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Lapin korkeakoulukonsernin yhteiset opinnot

 Hae kaikki  Aloita haku

KoulutusalaKaikki koulutusalat
Lukuvuosi2019-2020

Opintojakso
Osaamisala
Toteutusajankohta
Tunnus
ECTS
Lukukauden järj.nro.
Kesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
  Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
Johdatus kasvatustieteeseen Opinnot Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 LYKKAS1110 
Luonnonvara-alan kiertotalous Vapaasti valittavat opinnot Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R604ML79 
Luonnonvara-alan kiertotalousprojekti Vapaasti valittavat opinnot Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R604ML80 
Suometsien hoito Opinnot Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R604ML31 
MTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (Rovaniemi)
Kiertotalous ja bioenergia AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R601ML25 
Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R601ML31 
  Metsätalouden koulutus (Rovaniemi)
Leimikon suunnittelu ja puukauppa AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML25B 
Puunkorjuun suunnittelu ja kaukokuljetus sekä metsäkoneet AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML25C 
Puuraaka-aine ja puunjalostus AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML25A 
Siemenestä taimikoksi AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML24A 
Siemenestä taimikoksi AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML24A 
Taimikosta metsäksi AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R604ML24B 
  Restonomikoulutus (Rovaniemi)
Asiakaskokemuksen johtaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML44 15 
Asiakaskokemuksen johtaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML44 15 
Customer Experience Management in Tourism AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML33 15 
Customer Insight and Marketing AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML25 
Espanja: Español del turismo VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 801MKTES 
Event Management Project VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 801M15M 
German Language in Services VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801MKTGL 
Henkilöstö osaamisresurssina AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML27 
Kannattavuuden hallinta ja johtaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML34 
Kehittävä opinnäytetyö ja asiantuntijaviestintä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML41 
Konseptin kehittäminen ja johtaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML39 10 
Konseptoidut liiketoimintamallit AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML38 
Matkailu pohjoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML22 10 
Matkailu pohjoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML22 10 
Matkailu työympäristönä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML21 10 
Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML37 15 
Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML37 15 
Matkailuliiketoimintakonseptien johtaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML46 15 
Matkailun kieli- ja kulttuuriosaaminen AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R81ML36 
Matkailun kieli- ja kulttuuriosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML36 
Matkailun lainsäädäntö AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML35 
Matkailun lainsäädäntö AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML35 
Matkailun projektiosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML30 10 
Matkailun projektiosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML30 10 
Menestyvä matkailuliiketoiminta AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML42 20 
Menestyvä matkailuliiketoiminta AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML42 20 
Oman osaamisen syventäminen AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R81ML45 10 
Omien voimavarojen hallinta VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801MOVH 
Opinnäytetyö OPINNÄYTETYÖ MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801M35 15 
Orientoivat opinnot PERUSOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML11 
Orientoivat opinnot PERUSOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML12 10 
Palveluliiketoimintaosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML24 
Perusharjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML61 10 
Perusharjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML61 10 
Perusharjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML61 10 
Perusharjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML61 10 
Proffs inom turism AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML29 
Proffs inom turism AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML29 
S´il vous plait VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801MKTRA 
Seminars and Symposia AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801M34A 
Skills for Multicultural Working Environment AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML23 
Syventävä harjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML62 20 
Talouden hallinta AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML26 
Tuoteosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML31 
Tuoteosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML31 
Tuoteosaaminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML31 
Työelämän turvallisuusosaaminen VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801M152 
Työyhteisössä toimiminen AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML32 
Urasuunnittelu ja osaamisen brändäys AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML40 
Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML43 10 
Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R81ML43 10 
Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R81ML28 
  Tourism (Rovaniemi)
Collaborative Experience Design AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801DL30 
Daily Operational Management in Tourism AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801DL26 
Designing Profitable Tourism Services AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801DL24 10 
Developing Destination Experience AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL34 
Event Experience Design AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL27 
Finnish for International Tourism Students 2 PERUSOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL13 
Holistic Approach to Strategic Management AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL29 10 
International Destination Experience Project AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL35 
Managing Human Resources AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL28 
Marketing and eCommerce in Tourism AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801DL25 15 
Northern Business Environment AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL23 10 
Staged Experience Design AMMATTIOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Kevät 2020 R801DL31 
Swedish for Tourism Industry PERUSOPINNOT MTI Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Syksy 2019 R801DL14 
Rantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
  International Business (Rovaniemi)
B2B and Organisation Marketing in Business Context PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL14 
Digital Content Creation PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL17 
E-Commerce and Internet Marketing PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Spring 2020 R301DL23 
Final Report: Academic or Project BACHELOR'S THESIS Lapin ammattikorkeakoulu Autumn 2019 R301DL40B 10 
Financial Reporting and Taxation in Business Context PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL16 
HRM, Labour Law and Payroll PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Spring 2020 R301DL21 
International Marketing and Sales PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL12 
International Sales Process Management and CRM PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL15 
Management Accounting PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Spring 2020 R301DL19 
Managing Business Project Case PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Spring 2020 R301DL18 
Marketing Research and Planning PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL13 
Practical Training PRACTICAL TRAINING KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL24A 15 
Research/Project Plan/ Business Plan BACHELOR'S THESIS KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Autumn 2019 R301DL40A 
Strategic Management Skills PROFESSIONAL STUDIES KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Spring 2020 R301DL22 
Swedish BASIC STUDIES Lapin ammattikorkeakoulu Autumn 2019 R301DL5 
  Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma OPINNÄYTETYÖ KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL33A 
English for Business AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL79 
Ideasta liiketoimintaa PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL71 
Ideasta liiketoimintaa PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL71 
Innovaatiot ja immateriaalioikeus AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Kevät 2020 R301LL49 10 
Innovaatiot ja yrittäjyys  AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL31 10 
Innovaatiot ja yrittäjyys  AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL31 10 
International Project Management and Funding Instruments VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301DL41 10 
Liiketoiminnan juridiikka PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL73 
Liiketoiminnan juridiikka PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL73 
Liikeviestintä PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL74 
Liikeviestintä PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL74 
Myynnin ja markkinoinnin perusteet PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL75 
Myynnin ja markkinoinnin perusteet PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL75 
Oikeudellisen tiedon hankinta AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Kevät 2020 R301LL50A 10 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen OPINNÄYTETYÖ KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL33C 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus OPINNÄYTETYÖ KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL33B 
Organisaation oikeudellinen toimintaympäristö AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Kevät 2020 R301LL50B 10 
Orientaatio ja johdatus liiketalouden perusteisiin PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL70 
Orientaatio ja johdatus liiketalouden perusteisiin PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL70 
Palvelutuotteen markkinointiosaaminen AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL16 10 
Palvelutuotteen markkinointiviestintä ja konsultoiva myynti AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL15 
Palvelutuotteen myyntiosaaminen ja asiakassuhteet AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL17 10 
Perusharjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL29A 10 
Riskeihin varautuminen AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL46 
Riskien hallinnan suunnittelu ja alakohtainen lainsäädäntö AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL45 
Syventävä harjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL29B 20 
Talouden, verotuksen ja insolvenssioikeuden osaaminen AMMATTIOPINNOT KAUKU I Kaupan ja kulttuurin osaamisala Syksy 2019 R301LL47 10 
Talous- ja tilastomatematiikka AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL78 
Taloushallinnon perusteet AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL77 
Tarkastustoiminta AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL24 
Toimiva yritys AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL76 
Työvälineosaaminen PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R301LL72 
Työvälineosaaminen PERUSOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL72 
Työyhteisöosaaminen AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301LL80 10 
Terveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
  Sairaanhoitajakoulutus (Kemi)
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen AMMATTIOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Syksy 2019 K702HL27 10 
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla AMMATTIOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Kevät 2020 HYVO4 
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Kevät 2020 K702HL35 10 
Ruotsi AMMATTIOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Kevät 2020 K702HL21B 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen PERUSOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Kevät 2020 HYVO1 
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä AMMATTIOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Syksy 2019 K702HL25 
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Syksy 2019 K702HL36 10 
  Terveyden edistäminen, ylempi AMK (Kemi)
Näyttöön perustuva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799Y8E 10 
Opinnäytetyö OPINNÄYTETYÖ Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799YOP 30 
Opinnäytetyö OPINNÄYTETYÖ Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799YOP 30 
Urheiluopisto (Hiihtomajantie 2) Rovaniemi
  Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)
Arktisuus luontosuhteen rakentumisessa VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 VR705LL3 
-
  Digiajan palvelujohtaminen, ylempi AMK (Kauppa, hallinto ja oikeustieteet)
Autonominen ja uudistuva tiimityö SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301YH15 
Creation of Future - out of the Box SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301YH14 
Digitaalinen alustatalous SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 R301YH13 
Osaamisen johtaminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 Y9992B 
Työelämän kehittämismenetelmät SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 Y9992C 
  Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi
Eettinen johtaminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 799Y9A 
Henkilöstön ja verkostojen johtaminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799Y9H 10 
Opinnäytetyö OPINNÄYTETYÖ Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799YOP 30 
Opinnäytetyö OPINNÄYTETYÖ Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 799YOP 30 
Talouden johtaminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Kevät 2020 799Y9G 
  Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
Aktiviteettimatkailun kehittäminen SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R801Y2E 
Studying in International Environment SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT Lapin ammattikorkeakoulu Syksy 2019 R801Y2F 
  Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialalla  SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT HYVO II Hyvinvointipalvelujen osaamisala Syksy 2019 K701Y1A 

 Hae kaikki  Aloita haku