SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaVapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)

Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK) (YVAP17-18) (Julkaistu)

Vapval, 0 op

Laajuus1. vuosi
(2017 - 2018)
Pakoll.
OpinnotOpinnot0 0
Vapaasti valittavat opinnotVAP_VAL5050
Työympäristön hallinta599Y3J5.05Vapaasti valittava
Lean Start-Up and InnovationT301LDY435.05Vapaasti valittava
Business IntelligenceR599YS225.05Vapaasti valittava
Hyvinvointiteknologia799Y3M5.05Vapaasti valittava
Hankeosaaminen ja -johtaminen799Y3N5.05Vapaasti valittava
Teollisuuden uudet liiketoimintamahdollisuudetK599Y2V5.05Vapaasti valittava
Sosiaalialan käytäntötutkimusK701Y5A5.05Vapaasti valittava
Strateginen johtaminen599Y7D5.05Vapaasti valittava
Project Management
T301DY425.05Vapaasti valittava
Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistusV799Y15.05Vapaasti valittava
KieliopinnotKIE0 0
Primarily for exchange studentsEX0 0
Laajuudet yhteensä vuosittain50
Tutkinnon laajuus yhteensä50.050

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti