SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaKuvataiteen koulutus (Tornio)

Kuvataiteen koulutus (Tornio) (T26K17S) (Julkaistu)

Kuvataiteilija (AMK), 240 op

Laajuus1. vuosi
(2017 - 2018)
2. vuosi
(2018 - 2019)
3. vuosi
(2019 - 2020)
4. vuosi
(2020 - 2021)
Pakoll.
PERUSOPINNOTAMK_PER20155
OpiskelutaidotT26K115.05Pakollinen
Tradition tuntemus ja kuva-analyysiT26K135.05Pakollinen
Nykytaide, digitaalinen globalisaatio ja tekijänoikeudetT26K165.05Pakollinen
3D-ulotteisuus ja IPR ja tulonmuodostusT26K095.05Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMM160455560
Kokemuksen ja elämyksen visualisointiT26K105.05Pakollinen
Havainnosta kuvaksiT26K1215.015Pakollinen
Arktinen kuvaT26K145.05Pakollinen
Kuvataiteilijan digitaaliset työkalutT26K1520.020Pakollinen
Liikkuvan kuvan projektiT26K175.05Pakollinen
SisältösuunnitteluT26K185.05Pakollinen
Liikkuvan kuvan toteutusT26K1915.015Pakollinen
VerkkojulkaisualustatT26K205.05Pakollinen
Konseptisuunnittelu ja versiointiT26K2110.010Pakollinen
KonseptisuunnitteluT26K225.05Pakollinen
3D-mallinnusT26K2310.010Pakollinen
Kokeelliset digitaaliset kuvaratkaisutT26K245.05Pakollinen
Tuotteistaminen, brändäys ja markkinointiT26K265.05Pakollinen
Taiteellinen, tieteellinen ja tuotannollinen kehittämistyöT26K2520.020Pakollinen
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnotYHTEISET30.0Pakollinen
Innovaatiot ja yrittäjyysKAUKU 210.010Pakollinen
Soveltava ammattiosaaminenKAUKU 120.020Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL1010
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELUHARJOITT3030
HarjoitteluT26K3030.030Pakollinen
- PerusharjoitteluT26K30A15.015Pakollinen
- Ammatillinen harjoitteluT26K30B15.015Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄ2020
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
LATK15.05Pakollinen
OpinnäytetyöT26K4115.0Pakollinen
OpinnäytetyöT26K4115.015Pakollinen
- Aiheidea ja tutkimussuunnitelmaT26K41A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastusT26K41B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminenT26K41C5.05Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain60606060
Tutkinnon laajuus yhteensä240.0240

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti