SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaVapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot

Opetussuunnitelmaa muokataan

Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot (VAP18-19) (Muokattavana)

Vapval, 0 op

Laajuus1. vuosi
(2018 - 2019)
Pakoll.
OpinnotOpinnot33
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminenKAMKHYVO13.03Vapaasti valittava
Vapaasti valittavat opinnotVAP_VAL468468
Kehitysvammaisuus - haaste vai rikkaus hoitotyössäKAMKR72H25.05Vapaasti valittava
Palliatiivinen hoitotyöKAMKR72H15.05Vapaasti valittava
Työelämän ajokorttiR801MTYÖ5.05Vapaasti valittava
Osaamiseni on uniikkia
VVV1442.02Vapaasti valittava
CampusOnlineCAMPUSONLINE15.0Vapaasti valittava
3D-MallinnusVVV1155.05Vapaasti valittava
KoulusosiaalityöK701SL385.05Vapaasti valittava
Managing e TourismR801MMANAGI5.05Vapaasti valittava
Luonnon monimuotoisuusR604ML815.05Vapaasti valittava
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavatLAPIN AMK0.0Vapaasti valittava
Green Care -perusteet
RGCARE105.05Vapaasti valittava
"Mieletön hoppu, hätä ja kiire" - työvälineitä stressinhallintaan
XYV01143.03Vapaasti valittava
Myötätuulta opintoihin - sujuvuutta opiskeluunXYV00153.03Vapaasti valittava
Oman elämän käsikirjoitusXYV00163.03Vapaasti valittava
Verkkojännite - jännittämisen työkalupakkiXYV00173.03Vapaasti valittava
Vertaisohjaus ja yhteisövaikuttaminenLAVV15.05Vapaasti valittava
International Student AmbassadorLAVV143.03Vapaasti valittava
Luonto yksilön hyvinvoinnin tukenaHYV1N5.0Vapaasti valittava
Avoimen AMKin tarjonnassaAVOIN0.0Vapaasti valittava
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka
VV2G23.03Vapaasti valittava
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnotLUC0.0Vapaasti valittava
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisyLYKKAS01135.05Vapaasti valittava
Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteetLYKAPS01165.05Vapaasti valittava
Kehityspsykologian perusteetLYKAPS01025.05Vapaasti valittava
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaanLYKAPS01145.05Vapaasti valittava
Rakkaus- ja sosiaalipsykologiaLYKAPS01155.05Vapaasti valittava
Johdatus kasvatustieteeseenLYKKAS11105.05Vapaasti valittava
Kasvatus- ja kehityspsykologiaLYKKAS11125.05Vapaasti valittava
Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuriLYKKAS11135.05Vapaasti valittava
Oppimisen ja opetuksen suunnitteluAYKKAS11165.05Vapaasti valittava
Erityispedagogiikan peruskurssiLYKERI02105.05Vapaasti valittava
Kielen ja kommunikaation haasteetLYKERI02115.05Vapaasti valittava
Erityiskasvatus elämänkulussaLAYKERI02145.05Vapaasti valittava
Oppimisen moninaisuusLAYKERI02135.05Vapaasti valittava
Käyttäytymisen haasteetLAYKERI02125.05Vapaasti valittava
Introduction to the ArcticLYASPB11015.05Vapaasti valittava
Arctic Ecosystems and Adaptation of Species to Arctic EnvironmentLYASPB11025.05Vapaasti valittava
Peoples, Culture and Identities of the ArcticLYASPB11045.05Vapaasti valittava
Sustainable Development, Natural Resources and Economy in the NorthLYASPB11055.05Vapaasti valittava
Johtaminen ja organisointiORJO11045.05Vapaasti valittava
China - Business and StateOTMEVAL005.05Vapaasti valittava
Chinese Society - China and MediaOTMEVAL00165.05Vapaasti valittava
China's Political System and China as a Global ActorLYMEVAL00145.05Vapaasti valittava
Legal Culture and Legal system in Chinese SocietyLYEVAL00185.05Vapaasti valittava
VuorovaikutussuhteetLAYHAJO11055.05Vapaasti valittava
LUC YrittäjyysopinnotLUC YRIT25.0Vapaasti valittava
DemolaVV_DEMO5.05Vapaasti valittava
LUC YrittäjyysopinnotVV_YRIT5.05Vapaasti valittava
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavatKAUKUVV0.0Vapaasti valittava
Talousosaamisen perusteetR301LL657.07Vapaasti valittava
Talous- ja tilastomatematiikkaR301LL645.05Vapaasti valittava
TilastomatematiikkaR301LL633.03Vaihtoehtoinen
TyöyhteisötaidotR301LL6211.011Vaihtoehtoinen
Liiketoimintaosaaminen ja kansantalousR301LL615.05Vapaasti valittava
Ruotsin aktivointi
VV1B3.03Vapaasti valittava
RuotsiR301LL583.03Vapaasti valittava
Hakijasta tekijäksiVVV2035.05Vapaasti valittava
Innoassari-valmennusVVV20415.015Vapaasti valittava
ViestintäR301LL595.05Vapaasti valittava
Sijoitustoiminnan perusteetLAVV153.03Vapaasti valittava
Kehittämistehtävä harjoittelijana kohdeyrityksessäLAVV1015.015Vapaasti valittava
TyövälineosaaminenR301LL515.05Vapaasti valittava
Markkinoinnin ja myynnin perusosaaminen R301LL544.04Vapaasti valittava
MarkkinointitutkimusR301LL562.02Vapaasti valittava
Sopimus- ja yhteisöoikeuden perusteetR301LL574.04Vapaasti valittava
EnglantiR301LL552.02Vapaasti valittava
Ideasta liiketoimintaaR301LL66N5.05Vapaasti valittava
Toimiva yritysR301LL67N5.05Vapaasti valittava
KoulutusjaksoVVV20912.012Vapaasti valittava
Valmennuksen osa 2, kehittämistehtäväVVV21013.013Vapaasti valittava
Kaupan ja kulttuurin tutkimus- ja kehittämismenetelmätLATK5.0Pakollinen
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
LATK15.05Pakollinen
RDI Practicalities
LATK25.05Pakollinen
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavatHYVOVV0.0Vapaasti valittava
Introduction to Finnish Society3I0206.0Vapaasti valittava
Terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestöosaaminenHYV1Q5.05Vapaasti valittava
Uudistuva sosiaali- ja terveysalaHYV1R5.05Vapaasti valittava
Asiakaslähtöinen ohjaaminenHYV1S5.05Vapaasti valittava
Omahoidon sähköiset palvelutVR702LL15.05Vapaasti valittava
Seksuaaliterveys voimavaranaHYVT5.05Vapaasti valittava
Kivun hoitoVV5N5.05Vapaasti valittava
Liikunta ja hyvinvointi kylmässäVV5K5.05Vapaasti valittava
Matkailupalveluiden osaamisalan vapaasti valittavatMTI10.0Vapaasti valittava
Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossaR801MB5.0Vapaasti valittava
Omien voimavarojen hallintaR801MOVH5.05Vapaasti valittava
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavatTELUVV0.0Vapaasti valittava
Työelämäpäivät 2019T123.03Vapaasti valittava
Englannin aktivointi
VV2L5.05Vapaasti valittava
Wind Power Systems
VV3V33135.05Vapaasti valittava
CADs Planner- perusteetVV3V03115.05Vapaasti valittava
SalausmenetelmätR504T12D5.05Vapaasti valittava
Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus3S29593.03Vapaasti valittava
ST-käsikirja 23 KNX-järjestelmän perusteet3V36953.03Vapaasti valittava
Varavoimalaitokset3S29563.03Vapaasti valittava
Konstruktiotekniikan perusteet (kirjatentti)3K34343.03Vapaasti valittava
Teollinen muotoilu3K31213.03Vapaasti valittava
3D printing (book exam)3K31233.03Vapaasti valittava
Luova koneensuunnittelu, kirjatentti
3K34333.03Vapaasti valittava
Matematiikan aktivointiVV1E3.03Vapaasti valittava
Web-tekniikatR504TL805.05Vapaasti valittava
Kiertotalouden perusteet
BIO25.05Vapaasti valittava
CIP Project Wien3K10106.06Vapaasti valittava
Kiertotalouden projektityöBIO35.05Vapaasti valittava
Yleisötapahtuman järjestäminen luonnonvara-alallaLUOVA15.05Vapaasti valittava
3D printing (book exam)3K31245.05Vapaasti valittava
Kansainväliset opinnot ja Suomen kieli3K01153.03Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousprojektiR604ML805.05Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousR604ML795.05Vapaasti valittava
KieliopinnotKIE2424
Espanja 1
VV1K3.03Vapaasti valittava
Espanja 2
VV1L3.03Vapaasti valittava
Saksa, peruskurssi 1XYV00073.03Vapaasti valittava
Saksa, peruskurssi 2XYV00083.03Vapaasti valittava
Saksa 3XYV00093.03Vapaasti valittava
Venäjä, peruskurssi 1XYV00123.03Vapaasti valittava
Venäjä, peruskurssi 2XYV00343.03Vapaasti valittava
Venäjä 3XYV00963.03Vapaasti valittava
Primarily for exchange studentsEX7979
Pohjoisten alueiden mahdollisuudetR604M2110.010Vapaasti valittava
- Special Features of Using Northern NatureR604M21A5.05Vapaasti valittava
- International Forestry and Use of Northern ForestsR604M21B5.05Vapaasti valittava
Erasmus Laboratory work3K00246.06Vapaasti valittava
Product Design and Development, book exam3K62323.03Vapaasti valittava
Introduction to Finnish Society3I10206.06Vapaasti valittava
Finnish for ForeignersT402D133.03Vapaasti valittava
Finnish for Foreigners 1
X19004043.03Vapaasti valittava
Survival Finnish
VV7U5.05Vapaasti valittava
Nature and Economic Life in Lapland, Reindeer Husbandry CaseVV4M5.05Vapaasti valittava
Silviculture methods and practices604M18AB3.03Vapaasti valittava
Forestry Project604M407.07Vapaasti valittava
Practical Training (Physiotherapy)KV705FT218.018Vapaasti valittava
Land Use Conflicts and Conflict Management in Finnish LaplandLAVV115.05Vapaasti valittava
Introduction to Finnish Society3I00215.05Vapaasti valittava
Laajuudet yhteensä vuosittain574
Tutkinnon laajuus yhteensä590.0574

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti