SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaLiikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi)

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi) (R75L19S) (Julkaistu)

Liikunnanohjaaja (AMK), 210 op

Laajuus1. vuosi
(2019 - 2020)
2. vuosi
(2020 - 2021)
3. vuosi
(2021 - 2022)
4. vuosi
(2022 - 2023)
Pakoll.
PERUSOPINNOTAMK_PER1010
Ammatilliset oppimisvalmiudetR705LL115.05Pakollinen
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminenHYVO15.05Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMM11535353510
Lapsen kehityksen tukeminen liikunnallaR705LL2115.015Pakollinen
Alakouluikäisen kokonaisvaltainen kasvattaminen liikuntaanR705LL2210.010Pakollinen
Työyhteisö- ja kansainvälistymisosaaminenR705LL2310.010Pakollinen
Nuorten liikuntakulttuurin edistäminen ja yksilöllisyyden tukeminenR705LL2410.010Pakollinen
Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminenR705LL2510.010Pakollinen
Aikuisten ja ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminenR705LL2615.015Pakollinen
Valmennus- ja hyvinvointiosaaminenR705LL2720.020Pakollinen
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alallaHYVO45.05Pakollinen
Johtamis- ja koulutusosaamisen kehittäminenR705LL2810.010Pakollinen
Muuttuva työelämä ja urasuunnitteluR705LL2910.010Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL1055
Taidon oppiminenVR705LL15.05Vapaasti valittava
Vesiliikuntataidon oppiminenVR705LL25.05Vapaasti valittava
Arktisuus luontosuhteen rakentumisessaVR705LL35.05Vapaasti valittava
Palvelumuotoilu liikuntakulttuurin edistäjänäVR705LL45.05Vapaasti valittava
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELUHARJOITT5515151510
Lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva harjoitteluR705LL3115.015Pakollinen
Nuorten ja aikuisten terveyttä ja liikunta-aktiivisuutta edistävä harjoitteluR705LL3215.015Pakollinen
Urheilu- tai hyvinvointivalmennuksen harjoitteluR705LL3315.015Pakollinen
Projektin johtamisen harjoitteluR705LL3410.010Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄ205105
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminenHYVO25.05Pakollinen
OpinnäytetyöR705LL4115.0105Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitelmavaiheR705LL41A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaiheR705LL41B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön viimeistelyvaiheR705LL41C5.05Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain65606025
Tutkinnon laajuus yhteensä210.0210

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti