SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa 

KoulutusohjelmaSosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)

Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi) (K71Y19S) (Julkaistu)

Sosionomi (ylempi AMK), 90 op

Laajuus1. vuosi
(2019 - 2020)
2. vuosi
(2020 - 2021)
Pakoll.
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOTSY_AM0 0 0
Työelämän monialainen kehittäminenY999215.0Pakollinen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristöY9992A5.05Pakollinen
Työelämän kehittämismenetelmätY9992C5.05Pakollinen
Osaamisen johtaminenY9992B5.05Pakollinen
Kansalais- ja aluelähtöisuus hyvinvointipalveluiden kehittämisessäK701Y115.0Pakollinen
Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialalla K701Y1A5.05Pakollinen
Tarveanalyysi kansalais- ja aluelähtöisen työn perustanaK701Y1B210.010Pakollinen
Hyvinvointipalveluiden yhteiskunnallinen perustaK701Y210.0Pakollinen
Muutos- ja tietojohtaminen sosiaalialallaK701Y2D5.05Pakollinen
Sosiaalialan osallistavat ja aktivoivat käytännötK701Y2C5.05Pakollinen
Kehittämishankkeen vaikuttavuusK701Y315.0Pakollinen
Kehittämistyön vaikuttavuuden arviointiK701Y3C10.010Pakollinen
Hyvinvointipalveluiden yhteiskuntapoliittisuusK701Y2AB5.05Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL0 0 0
Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialallaK701Y55.05Vapaasti valittava
OPINNÄYTETYÖOPINNÄY301515
OpinnäytetyöK701Y4A30.01515Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain1515
Tutkinnon laajuus yhteensä30.030

 Palaa