SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaSairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)

Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi) (R72H19S) (Julkaistu)

Sairaanhoitaja (AMK), 210 op

Laajuus1. vuosi
(2019 - 2020)
2. vuosi
(2020 - 2021)
3. vuosi
(2021 - 2022)
4. vuosi
(2022 - 2023)
Pakoll.
PERUSOPINNOTAMK_PER1515
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä R702HL1110.010Pakollinen
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminenHYVO15Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMM10035252515
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminenHYVO25.05Pakollinen
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys hoitotyössä R702HL2110.010Pakollinen
- Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyysR702HL21A7.07Pakollinen
- RuotsiR702HL21B3.03Pakollinen
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot R702HL2220.020Pakollinen
- Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnotR702HL22A17.017Pakollinen
- EnglantiR702HL22B3.03Pakollinen
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä  R702HL2310.010Pakollinen
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössäR702HL2410.010Pakollinen
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä R702HL255.05Pakollinen
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminenR702HL265.05Pakollinen
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen R702HL2710.010Pakollinen
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alallaHYVO45.05Pakollinen
Päivystys- ja vastaanottohoitotyöR702HL295.05Pakollinen
Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueilla R702HL2815.015Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL55
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELUHARJOITT7510302015
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissäR702HL3110.010Pakollinen
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu R702HL3210.010Pakollinen
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu R702HL3310.010Pakollinen
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu R702HL3410.010Pakollinen
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu R702HL3510.010Pakollinen
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössäR702HL3610.010Pakollinen
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoitteluR702HL3715.015Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄ1515
OpinnäytetyöR702HL4115.015Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitteluR702HL41A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön toteutusR702HL41B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön arviointiR702HL41C5.05Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain65556030
Tutkinnon laajuus yhteensä210.0210

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti