SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

  Vaihda esityskieleksi englanti

Koulutusohjelma

Opetussuunnitelmaa muokataan

(KESA2019) (Muokattavana)

Vapval, 0 op

Laajuus1. vuosi
(2018 - 2019)
Pakoll.
OpinnotOpinnot544544
KoulusosiaalityöK701SL385.05Vapaasti valittava
CADs Planner- perusteetVV3V03115.05Vapaasti valittava
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnotLUC0.0Vapaasti valittava
Kesäpeliopinnot 2019R504T25E20.020Vapaasti valittava
Kehityspsykologian perusteetLYKAPS01025.05Vapaasti valittava
Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteetLYKAPS01165.05Vapaasti valittava
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaanAYKAPS01145.05Vapaasti valittava
Rakkaus- ja sosiaalipsykologiaAYKAPS01155.05Vapaasti valittava
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisyLYKKAS01135.05Vapaasti valittava
Henkilövoimavarojen ja työyhteisöjen johtaminenLYTJHA12195.05Vapaasti valittava
Johtaminen ja organisointiLAYHAJO11045.05Vapaasti valittava
Logiikka ja argumentaatioteoriaLAYFILO11053.03Vapaasti valittava
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnotKESA10.0Vapaasti valittava
OpinnäytetyöR705L2020.010Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitteluvaiheR705L20B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaiheR705L20C5.05Pakollinen
Näyttöön perustuva fysioterapian soveltaminen, harjoittelu R705F1710.05Pakollinen
- SairaalaharjoitteluR705F17A5.05Pakollinen
Tutkiva, näyttöön perustuva fysioterapia, harjoitteluR705F1815.010Pakollinen
- Lasten neurologisten sairauksien fysioterapia, harjoitteluR705F18A5.05Pakollinen
- Aikuisten neurologisten sairauksien fysioterapia, harjoitteluR705F18B5.05Pakollinen
Valmiina työelämään, harjoitteluR705F1915.010Pakollinen
- Fysioterapian vapaasti valittava harjoitteluR705F19A5.05Pakollinen
- Fysioterapian syventävä harjoitteluR705F19B5.05Pakollinen
Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa, harjoitteluR705FL4410.05Pakollinen
- Fysioterapian kliinisen tutkimis- ja terapiaosaamisen harjoitteluR705FL44A5.05Pakollinen
OpinnäytetyöR705F2020.010Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaiheR705F20C5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön viimeistelyvaiheR705F20D5.05Pakollinen
Arktisuus luontosuhteen rakentumisessaVR705LL35.05Vapaasti valittava
Päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoitteluR702H275.05Pakollinen
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoitteluR702H2815.015Pakollinen
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu R702HL3210.010Pakollinen
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu R702HL3310.010Pakollinen
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu R702HL3410.010Pakollinen
Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoitteluR702H2610.010Pakollinen
AsiakastyöosaaminenK701SL5615.015Pakollinen
- Asiakastyöharjoittelu 1K701SL56A8.08Pakollinen
- Asiakastyöharjoittelu 2K701SL56B7.07Pakollinen
Ammatillisen osaamisen syventäminenK701SL2915.015Pakollinen
Työyhteisö- ja organisaatio-osaaminenK701SL3115.015Pakollinen
OpinnäytetyöK701SL2615.015Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitteluvaiheK701SL26A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaiheK701SL26B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön viimeistelyvaiheK701SL26C5.05Pakollinen
Vaihtoehtoisten ammattiopintojen ohjattu harjoitteluK702H4017.017Pakollinen
Vastaanottohoitotyön tai kotihoidon ohjattuK702H387.07Pakollinen
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössäK702HL3610.010Pakollinen
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoitteluK702HL3310.010Pakollinen
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoitteluK702HL3210.010Pakollinen
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoitteluK702HL3410.010Pakollinen
Guided Practice in Optional professional StudiesK702D4017.017Pakollinen
Guided Practice in Medical Nursing and Internal MedicineK702DL3210.010Pakollinen
Guided Practice in Surgical NursingK702DL3310.010Pakollinen
Guided Practice in Mental Health and Substance Abuse NursingK702DL3410.010Pakollinen
Guided Practice in Paediatric, Adolescent and Family NursingK702D3910.010Pakollinen
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissäK702HL3110.010Pakollinen
Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön harjoitteluK702H3910.010Pakollinen
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyöK702H494.04Pakollinen
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyön harjoitteluK702H51C16.06Pakollinen
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan kesäopinnotKESA30.0Vapaasti valittava
Culture Connected Customer ServiceVV3K5.05Vapaasti valittava
Kauppa ja yrittäjyysopinnotVVV10715.015Vapaasti valittava
Innovaatiot ja yrittäjyys R301LL3110.010Pakollinen
Matkailupalveluiden osaamisalan kesäopinnotKESA40.0Vapaasti valittava
Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossaR801MB5.05Vapaasti valittava
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminenR801M3410.05Vapaasti valittava
- Seminars and SymposiaR801M34A5.0Vapaasti valittava
- KehittämisprojektiR801M34B5.05Vapaasti valittava
Työelämän turvallisuusosaaminenR801M1525.05Vapaasti valittava
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnotKESA20.0Vapaasti valittava
Luonto yksilön hyvinvoinnin tukenaHYV1N5.05Vapaasti valittava
Green Care -perusteetRGCARE105.05Vapaasti valittava
Vesi- ja ympäristötekniikkaR501RL305.05Vapaasti valittava
Vesihuollon osaaminenR501R32B15.05Vapaasti valittava
Rakennusalan yrittäjyys ja johtaminenR501RL335.05Vapaasti valittava
GeofysiikkaR501M12B15.05Vapaasti valittava
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristötRGCARE75.05Vapaasti valittava
CampusOnlineCAMPUSONLINE15.0Vapaasti valittava
International Project Management and Funding InstrumentsR301DL4110.010Vapaasti valittava
KoulusosiaalityöK701SL38A5.05Vapaasti valittava
KuntoutustoimintaK701S455.05Vapaasti valittava
Luonnon monimuotoisuusR604ML815.05Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousR604ML795.05Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousprojektiR604ML805.05Vapaasti valittava
Omien voimavarojen hallintaR801MOVH5.05Vapaasti valittava
Perinnöllisyys ja ihminenVV702HL135.05Vapaasti valittava
Rakentamisen kiertotalousR501RL1205.05Vapaasti valittava
Rakentamisen kiertotalous -projektiR501RL1215.05Vapaasti valittava
Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavaranaHYVX5.05Vapaasti valittava
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminenHYVO15.05Vapaasti valittava
Web-tekniikatR504TL805.05Vapaasti valittava
Ylempien amk-tutkintojen kesäopinnotKESA 50.0Vapaasti valittava
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot YAMKHYVO30.0Vapaasti valittava
Vapaasti valittavat opinnotVAP_VAL55
Katutaideteos 2019VVV2125.05Vapaasti valittava
KieliopinnotKIE0 0
Primarily for exchange studentsEX0 0
Laajuudet yhteensä vuosittain549
Tutkinnon laajuus yhteensä594.0549

  Vaihda esityskieleksi englanti