SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaKesäopinnot

Opetussuunnitelmaa muokataan

Kesäopinnot (KESA2019) (Muokattavana)

Vapval, 0 op

Laajuus1. vuosi
(2018 - 2019)
Pakoll.
OpinnotOpinnot220220
KoulusosiaalityöK701SL385.05Vapaasti valittava
LUC-opinnot - Lapin yliopiston tarjoamat opinnotLUC0.0Vapaasti valittava
Kesäpeliopinnot 2019R504T25E20.020Vapaasti valittava
Kehityspsykologian perusteetLYKAPS01025.05Vapaasti valittava
Oppimis- ja kasvatuspsykologian perusteetLYKAPS01165.05Vapaasti valittava
Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaanAYKAPS01145.05Vapaasti valittava
Rakkaus- ja sosiaalipsykologiaAYKAPS01155.05Vapaasti valittava
Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisyLYKKAS01135.05Vapaasti valittava
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnotKESA10.0Vapaasti valittava
Arktisuus luontosuhteen rakentumisessaVR705LL35.05Vapaasti valittava
Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoitteluR702H2815.015Pakollinen
Gerontologisen hoitotyön ja kotisairaanhoidon harjoitteluR702H2610.010
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan kesäopinnotKESA30.0Vapaasti valittava
Culture Connected Customer ServiceVV3K5.05Vapaasti valittava
Kauppa ja yrittäjyysopinnotVVV10715.015Vapaasti valittava
Innovaatiot ja yrittäjyys R301LL3110.010Pakollinen
Matkailupalveluiden osaamisalan kesäopinnotKESA40.0Vapaasti valittava
Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossaR801MB5.05Vapaasti valittava
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminenR801M3410.05Vapaasti valittava
- Seminars and SymposiaR801M34A5.0Vapaasti valittava
- KehittämisprojektiR801M34B5.05Vapaasti valittava
Työelämän turvallisuusosaaminenR801M1525.05Vapaasti valittava
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnotKESA20.0Vapaasti valittava
Luonto yksilön hyvinvoinnin tukenaHYV1N5.05Vapaasti valittava
Green Care -perusteetRGCARE105.05Vapaasti valittava
Vesi- ja ympäristötekniikkaR501RL305.05Vapaasti valittava
Vesihuollon osaaminenR501R32B15.05Vapaasti valittava
GeofysiikkaR501M12B15.05Vapaasti valittava
CampusOnlineCAMPUSONLINE15.0Vapaasti valittava
International Project Management and Funding InstrumentsR301DL4110.010Vapaasti valittava
KoulusosiaalityöK701SL38A5.05Vapaasti valittava
KuntoutustoimintaK701S455.05Vapaasti valittava
Luonnon monimuotoisuusR604ML815.05Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousR604ML795.05Vapaasti valittava
Luonnonvara-alan kiertotalousprojektiR604ML805.05Vapaasti valittava
Omien voimavarojen hallintaR801MOVH5.05Vapaasti valittava
Perinnöllisyys ja ihminenVV702HL135.05Vapaasti valittava
Rakentamisen kiertotalousR501RL1205.05Vapaasti valittava
Rakentamisen kiertotalous -projektiR501RL1215.05Vapaasti valittava
Seksuaalisuus ihmisen oikeutena ja voimavaranaHYVX5.05Vapaasti valittava
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminenHYVO15.05Vapaasti valittava
Web-tekniikatR504TL805.05Vapaasti valittava
Ylempien amk-tutkintojen kesäopinnotKESA 50.0Vapaasti valittava
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot YAMKHYVO30.0Vapaasti valittava
Vapaasti valittavat opinnotVAP_VAL55
Katutaideteos 2019VVV2125.05Vapaasti valittava
KieliopinnotKIE0 0
Primarily for exchange studentsEX0 0
Laajuudet yhteensä vuosittain225
Tutkinnon laajuus yhteensä230.0225

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti