SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaHoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi) (K702T13S) (Julkaistu)

Terveydenhoitaja (AMK), 240 op

Laajuus1. vuosi
(2013 - 2014)
2. vuosi
(2014 - 2015)
3. vuosi
(2015 - 2016)
4. vuosi
(2016 - 2017)
Pakoll.
PERUSOPINNOTAMK_PER3014,58,57
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu52P0014.030,50,5Pakollinen
AMK:n tutkimustoiminta52P003,1A5.05Pakollinen
Äidinkieli ja viestintä52P0043.02,50,5Pakollinen
Ruotsin kieli ja viestintä52P0053.03Pakollinen
Englannin kieli ja viestintä52P0063.03Pakollinen
Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta52P0073.03Pakollinen
Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta52P0113.03Pakollinen
Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede52P0093.03Pakollinen
Tietotekniikka52P0103.03Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMM41,541,5
Hoitotyön perusteetHOITOTYÖHP18.0Pakollinen
Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana52A0013.03Pakollinen
Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka52A0026.06Pakollinen
Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö52A0033.02,50,5Pakollinen
Ohjattu harjoittelu: perushoidon harjoittelu52A0006.06Pakollinen
Hoitotyön luonnontieteellinen perustaHTLUONT216.0Pakollinen
Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia52A0046.04,51,5Pakollinen
Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi52A005HO4.04Pakollinen
Anatomia ja fysiologia52A0066.033Pakollinen
Terveyden edistäminen hoitotyössäTERVEDHT9.0Pakollinen
Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka52A0073.03Pakollinen
Ravitsemus ja terveysliikunta52A0253.03Pakollinen
Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö52A0263.01,51,5Pakollinen
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyöLASTNUORTH24.0Pakollinen
Lasten ja nuorten terveyden edistäminen52A0103.03Pakollinen
Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito52A011AB3.021Pakollinen
Naisen ja perheen hoitotyö52A0123.021Pakollinen
Ohjattu harjoittelu52A015B15.015Pakollinen
Työikäisten hoitotyö52TYÖIKTH33.0Pakollinen
Työikäisten terveyden edistäminen52A0153.03Pakollinen
Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito52A0166.03,752,25Pakollinen
Ohjattu harjoittelu52A017/29.09Pakollinen
Ohjattu harjoittelu52A017/315.015Pakollinen
Ikääntyneiden hoitotyö52A018IKÄÄN11.0Pakollinen
Ikääntyneiden terveyden edistäminen52A0182.02Pakollinen
Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito52A0273.03Pakollinen
Ohjattu harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö52A0206.06Pakollinen
Mielenterveystyö52A021MT9.0Pakollinen
Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito52A0213.03Pakollinen
Ohjattu harjoittelu: psykiatrinen hoitotyö52A0226.06Pakollinen
SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOTSUUNTOP60.0Pakollinen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyöLASTODTH10.0Pakollinen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö52AT134.04Pakollinen
Harjoittelu52AT146.06Pakollinen
Lapsen terveydenhoitotyöLAPSENHOIT10.0Pakollinen
Lapsen terveydenhoitotyö52AT154.04Pakollinen
Harjoittelu52AT166.06Pakollinen
Työikäisen terveydenhoitotyöTYÖIKÄTHT10.0Pakollinen
Työikäisen terveydenhoitotyö52AT194.04Pakollinen
Harjoittelu52AT206.06Pakollinen
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyöKOULUIKÄTH10.0Pakollinen
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö52AT174.04Pakollinen
Harjoittelu52AT186.06Pakollinen
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö52AT2110.0Pakollinen
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö52AT224.04Pakollinen
Harjoittelu52AT236.06Pakollinen
Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen52AT110.0Pakollinen
Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen52AT115.05Pakollinen
Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä52AT24TH5.05Pakollinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL0 0 0 0 0
Kliininen laboratoriolääketiede ja radiologia52A012,61.51,5Pakollinen
Vammaistyö52A010,201.51,5Pakollinen
Silmätautien hoitotyö52VV017,10.750,75Pakollinen
Korvatautien hoitotyö52VV017,30.750,75Pakollinen
Kirurgia52VV017,20.750,75Pakollinen
Ihotautien hoitotyö52VV017,40.750,75Pakollinen
Päihdetyö52A02201.51,5Pakollinen
Sisätaudit52VV017,50.750,75Pakollinen
Syöpätaudit52VV0180.750,75Pakollinen
Terveydenhoitotyön erityiskysymyksetTERVERITTH3.03Pakollinen
Lääkelaskenta (valmentava kurssi)52VV004,11.01Pakollinen
Mikrobiologia ja tautioppi51A105A2.02Pakollinen
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELUHARJOITT0 0 0 0 0
OPINNÄYTETYÖOPINNÄ0 0 0 0 0
Opinnäytetyö54A02015.0510Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitelmavaihe54A020A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaihe54A020B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön viimeistelyvaihe54A020C5.05Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain568,570
Tutkinnon laajuus yhteensä240.071.5

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti