SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Ryhmän opetussuunnitelma

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

KoulutusohjelmaSosiaalialan koulutusohjelma (Kemi)

Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi) (KA701S14) (Julkaistu)

Sosionomi (AMK), 210 op

Laajuus1. vuosi
(2013 - 2014)
2. vuosi
(2014 - 2015)
3. vuosi
(2015 - 2016)
4. vuosi
(2016 - 2017)
Pakoll.
PERUSOPINNOTAMK_PER0 0 0 0 0
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvuK701S103.01,51,5Pakollinen
Tietotekniikka ja tiedonhakuK701S113.03Pakollinen
Suomen kieli ja viestintä, tieteellinen kirjoittaminenK701S124.022Pakollinen
Svenska för socionomerK701S133.03Pakollinen
English for social servicesK701S143.03Pakollinen
AMMATTIOPINNOTAMM0 0 0 0 0
Ammatillisen toiminnan perusteetK701S154.04Pakollinen
Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perustaK701S167.07Pakollinen
Sosiaalialan yhteiskuntatieteellinen perustaK701S178.053Pakollinen
Sosiaalilainsäädäntö ja sosiaaliturvaK701S184.04Pakollinen
SosiaalityöK701S194.04Pakollinen
SosiaalipedagogiikkaK701S203.03Pakollinen
Taidelähtöiset ja osallistavat työtavat sosiaalialallaK701S215.05Pakollinen
Terveyden edistäminenK701S223.03Pakollinen
Ammatillinen vuorovaikutusK701S233.03Pakollinen
Varhaiskasvatus ja lastensuojeluK701S243.03Pakollinen
Seniori- ja vanhustyöK701S253.03Pakollinen
Vammaistyö ja kuntoutusK701S263.03Pakollinen
Aikuissosiaalityö ja perusturvaK701S273.03Pakollinen
MielenterveystyöK701S285.05Pakollinen
Monikulttuurinen työK701S295.05Pakollinen
Päihde- ja huumetyöK701S305.05Pakollinen
Yhteiskunnan muutos, palvelujen kehittäminen ja vaihtoehtoiset tuottamistavatK701S319.09Pakollinen
- Yhteiskunnan muutosK701S31A3.03Pakollinen
- Palvelujen kehittäminen, laatu ja palveluohjausK701S31B3.03Pakollinen
- Palvelujen vaihtoehtoiset tuottamistavatK701S31C3.03Pakollinen
Työyhteisön rakenne ja toimintaK701S325.05Pakollinen
Esimiestyö ja organisaation toimintaa säätelevät normitK701S337.07Pakollinen
Tutkimustoiminnan perusteetK701S345.05Pakollinen
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOTVAI0.0Vaihtoehtoinen
Varhaiskasvatus ja erityisvarhaiskasvatusK701S366.06Vaihtoehtoinen
Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaK701S374.04Vaihtoehtoinen
Lastensuojelu IK701S384.04Vaihtoehtoinen
Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret K701S394.04Vaihtoehtoinen
Lapsi- ja perhetyön työmenetelmätK701S404.04Vaihtoehtoinen
Lastenkulttuuri ja taidekasvatusK701S413.03Vaihtoehtoinen
VarhaiskasvatusK701S423.03Vaihtoehtoinen
Lastensuojelu IIK701S434.04Vaihtoehtoinen
Sosiaalinen nuorisotyöK701S446.06Vaihtoehtoinen
Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoretK701S564.04Vaihtoehtoinen
KuntoutustoimintaK701S455.05Vaihtoehtoinen
Osallisuuden tukeminenK701S466.06Vaihtoehtoinen
Vammaistyön erityiskysymyksetK701S476.06Vaihtoehtoinen
Vammaistyön kehittäminenK701S484.04Vaihtoehtoinen
Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmatK701S495.05Vaihtoehtoinen
Nuoriso- ja aikuissosiaalityöK701S507.07Vaihtoehtoinen
Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmätK701S514.04Vaihtoehtoinen
Työllistymisen tukeminenK701S524.04Vaihtoehtoinen
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOTVAP_VAL0 0 0 0 0
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELUHARJOITT0 0 0 0 0
Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysiK701S5315.087Pakollinen
Suuntaava harjoittelu ja ammattianalyysiK701S5415.015Pakollinen
Työyhteisö- ja organisaatioharjoittelu K701S5515.015Pakollinen
OPINNÄYTETYÖOPINNÄ15510
OpinnäytetyöK701S3515.0510Pakollinen
- Opinnäytetyön suunnitteluvaiheK701S35A5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön valmistamisvaiheK701S35B5.05Pakollinen
- Opinnäytetyön viimeistelyvaiheK701S35C5.05Pakollinen
Laajuudet yhteensä vuosittain00510
Tutkinnon laajuus yhteensä15.015

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti