SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkintokoulutus

Terveys- ja hyvinvointialat

K702T13S (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

 Vaihda esityskieleksi englanti