SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäRA72H17K/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H25 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusA-ryhmä/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaYliniemi Paula
Muut opettajatPekkala Tiina, Petäjä Sari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelu mielenterveystyön tai päihdehoitotyönyksiköissä, läsnäolo 100%

Simulaatio-opiskelun päivät harjoittelun alkaessa ja päättyessä, läsnäolo 100 %

Harjoitteluun liittyvät tehtävät: hoitosuhdekertomus, lääkevalmistetehtävä ja lääkepassi.

Materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet ja sisältö:

opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomiooon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa, tieteellistä tietoperustaa käyttäen ja näyttöön perustuen, yhdessä potilaan ja hänen perheensä sekä sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. tunnet mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin.

Arviointi

Hyväksytty - Hylätty

Hyväksytty harjoittelu edellyttää harjoittelujakson hyväksyttyä suorittamista opetussuunnitelman ja opiskelijan omien laatimiensa tavoitteiden pohjalta sekä osallistumista ohjauskeskusteluihin (opiskelija, ohjaava opettaja, ohjaava sairaanhoitaja) sekä osallistumisen simulaatio-opiskelun päiviin harjoittelun alkaessa ja päättyessä. Läsnäolo harjoittelussa on 100%. Harjoittelujaksoon liittyvät kirjalliset tehtävät tulee olla myös suoritettuna hyväksytysti.

 In English