SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupR31L17S/Degree Programme in Business Management (Rovaniemi)
Study unitLATK1 RDI Practicalities, 5.00 ECTS credits, 133 h
BACHELOR'S THESIS
ImplementationPerustoteutus/20001
Unit
Time of implementationAutumn1/2020-2021
Responsible teacher
Other teachersX Liiketalous
Status of implementationOngoing

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates01.08.2019 - 22.10.2020
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period - 
Implementation method Virtual studies
Virtuality 5 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin.

 
Assessment criteria

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

 
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi