SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR501M12B1 Geofysiikka, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaLaurila Pasi, Teeriaho Jouko
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla perehdytään maapallon rakenteeseen, muotoon, mittasuhteisiin, painovoimakenttään, magneettikenttään, ilmakehän ja sähkömagneettisen säteilyn vuorovaikutusilmiöihin, avaruussäähän ja ennakoituun ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on ymmärtää geofysikaalisten ilmiöiden merkitys mittaustekniikan, maankäytön ja arkipäiväisen elämän näkökulmista.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksototeutetaan monimuotoisesti. Jonkin verran on lähiopetusta iLincissä, muttaopintojaksonvoi suorittaa hyvinkin itsenäisesti. Adobe Connect-tunnit pidetään touko-kesäkuun vaihteessa ja elokuun alkupuolella.

Opettajina ovat Pasi Laurila ja Jouko Teeriaho. Pasi Laurila tarkastelee asioita maanmittaustekniikan, erityisesti geodesian ja kaukokartoituksen näkökulmasta. Jouko Teeriaho tarkastelee asioita fysiikan näkökulmasta.

Opintojakson suoritustapoja on muutettu edellisistä vuosista opiskelijan aikaisempaa itsenäisemmän tekemisen suuntaan.

Materiaali

Oppimateriaalit ovat tarjolla Moodlen työtilan kautta: opettajien tuottamaa materiaalia ja Internetin sisältöjä.

Sisältö

Monet geofysikaaliset ilmiöt vaikuttavat suoraan ihmisten elämään ja niitä käsitellään tiedotusvälineissä päivittäin. On yleisesti hyvä tietää uutisten taustoista. Maailmanlaajuisten eli globaalien mittaustekniikoiden ja vertausjärjestelmien vuoksi geofysiikan asiat ovat aikaisempaa tärkeämpiä geodesian, paikantamisenja kaukokartoituksen mittausmenetelmien ymmärtämiseksi. Ennakoidun ilmastonmuutoksen seuraukset puolestaan tulee huomioida muun muassa maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Näihin tavoitteisiin liittyen opintojakson keskeistä sisältöä ovat

  • Maan rakenne ja ja maankuoren liikkeet
  • Painovoima ja geoidi
  • Sijainnin ja korkeuden vertausjärjestelmät (koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät)
  • Maan magneettikenttä ja avaruussää
  • Sähkömagneettinen säteily ilmakehässä
  • Ennakoidun ilmastonmuutoksen syyt ja vaikutukset
Arviointi

Opintojakso suoritetaan tehtävien muodossa. Hyväksytyn suorituksen (T1-T2) saa tekemällä automaattisesti arvioitavat monivalintakysymykset. Parempiin arvosanoihin (H3-K5) vaaditaan yksilöllisesti arvioitavien laskutehtävien ja esseekysymysten tekemistä.

 In English