SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0114 "Mieletön hoppu, hätä ja kiire" - työvälineitä stressinhallintaan, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatSipilä Maria
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 22.10.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa liiallisen stressin sekä löytää itselleen sopivia stressinhallintatapoja sekä oppii suunnittelemaan omaa ajankäyttöään.

Opintojakson teemoja ovat mm. stressi ja sen vaikutukset omaan hyvinvointiin, omat voimavarat, ajankäytön suunnittelu sekä lepo ja rentoutuminen.

Opintojaksolla lisätään valmiuksia tunnistaa oman elämän stressitekijöitä ja käydään läpi erilaisia menetelmiä stressinhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Lyhyt Adobe Connectissa -perehdytys (niille, joilla ei aiempaa kokemusta AC:stä), ensimmäisen luennon alussa.

3.9.2018 klo 17-18.30 STRESSMIX - luento AC:ssa

10.9.2018 klo 17-18.30 VOIMAA - luento AC:ssa

17.9.2018 klo 17-18.30 KIIRE HALTUUN- luento AC:ssa

24.9.2018 klo 17-18.30 HENGÄHDYSHETKIÄ - luento AC:ssa

1.10.2018 klo 17-18.30 HYVÄ MINÄ- luento AC:ssa

Esseen palautus Moodleen 15.10.2018

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

STRESSMIX stressin tiedotaminen ja stressin vaikutukset hyvinvointiin

VOIMAA hyvän arjen elementit, muutostarpeet, oman elämän voimavaratekijät

KIIRE HALTUUN ajankäytön suunnittelu

HENGÄHDYSHETKIÄ lepo ja rentoutuminen, omat rajat

HYVÄ MINÄ arvostaminen, armollisuus ja itsemyötätunto

Arviointi

Opintojaksoon liittyvä pohtiva essee luentojen ja välitehtävien pohjalta sekä itsearviointi.

Arviointiastekko: Hyväksytty / Täydennettävä

 In English