SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoXYV0017 Verkkojännite - jännittämisen työkalupakki, 3.00 op, 80 h
Lapin ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatPerttunen Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.01.2019 - 24.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kaipaatko apua jännittämiseen? Verkkojännite- jännittämisen työkalupakki opintojaksolla käymme läpi keinoja jännityksen lieventämiseen luentojen ja erilaisten harjoitusten kautta.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Adobe Connect -luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät, moodlen keskustelualuesekä loppuraportti ja itsearviointi välitehtävien pohjalta. Opintojakson aikataulu:

KONTAKTIOPETUS Adobe Connect -ETÄOPETUSOHJELMAN KAUTTA

E-tuenAdobe Connect -info ennen varsinaista opetusta

14.1, klo 17:00-18:30 JÄNNITTÄMINEN OSANA ELÄMÄÄ Perustietoa jännittämisestä

21.1, klo 17:00-18:30 JÄNNITTÄMINEN, STRESSI ja RAUHOITTUMINEN Stressin ja jännittämisen yhtäläisyydet ja erot, stressinhallintakeinoista jännittämisen kesyttämiskeinoja

28.1, klo 17:00-18:30 JÄNNITTÄMISEN LÄHTEILLÄ Jännittämisen taustatekijät, selviytymistarinoita

4.2, klo 17:00-18:30 MINÄ JA MUUT Jännittäjän minäkuva, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus, kuinka kerron jännittämisestäni

11.2, klo 17:00-18:30 JÄNNITTÄMINEN VOIMAVARANA, jännityksen kesyttämistä ja tuki

OPPIMISTEHTÄVÄ: Loppuraportin ja itsearvioinnin palautus Moodleen 22.3.2019 mennessä.

Materiaali

Luentomateriaali sekä aiheeseen liittyvä kirjallisuus, artikkelit ja verkkomateriaali

Sisältö

Adobe Connect- luennot, luentoihin liittyvät välitehtävät sekä loppuraportti ja itsearviointi välitehtävien pohjalta. Opintojakson aikataulu:

KONTAKTIOPETUS ADOBE CONNECT-ETÄOPETUSOHJELMAN KAUTTA

OPPIMISTEHTÄVÄ, loppuraportin ja itsearvioinnin palautus Moodleen

JÄNNITTÄMINEN OSANA ELÄMÄÄ Perustietoa jännittämisestä

JÄNNITTÄMINEN, STRESSI ja RAUHOITTUMINEN Stressin ja jännittämisen yhtäläisyydet ja erot, stressinhallintakeinoista jännittämisen kesyttämiskeinoja

JÄNNITTÄMISEN LÄHTEILLÄ Jännittämisen taustatekijät, selviytymistarinoita

MINÄ JA MUUT Jännittäjän minäkuva, sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus, kuinka kerron jännittämisestäni

JÄNNITTÄMINEN VOIMAVARANA, kesyttäminen ja tuki

Arviointi

Opintojaksoon liittyy oppimistehtävä, joka pohjautuu jokaisen tunnin jälkeen jaettaviin välitehtäviin sekä itsearviointiin.

Arviointiasteikko:Hyväksytty / hylätty

 In English