SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV3V0311 CADs Planner- perusteet, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaNiinimäki Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 30.04.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakso toteutetaan virtuaaliopetuksena Moodlessa sekä opiskelijoiden itsenäisesti tehtävien ohjeistettujen oppimistehtävien avulla. Kontaktiopetusta ei ole. Opintojkaosn aikana toteutettavat ohjaustunnit AC:ssa ja Moodlessa.

Opintojakson tavoitteena on antaa valmiudet ohjelman sujuvaan mm. elementtien piirtämiseen ja muokkaamiseen sekä kuvien käsittelyyn. Opintojakson edessä ohjelmiston peruskäytön taitoja kartutetaan harjoitustöillä ja saavutetaan perusvalmiudet CADS Planner Electric - ohjelmiston käyttöön ammattiaineissa. Opintojakso kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin.

Lisätietoja: Aila Petäjäjärvi, aila.petajajarvi@lapinamk.fi, puh. 040-5213697 ja kurssin opettaja Petri Niinimäki, petri.niinimaki@lapinamk.fi

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kesäopintojakso suoritetaan Moodle- ja AC-ympäristöissä. Moodlessa on opintojakson ohjatut tehtävät.

Opintojakson tavoitteena on Moodlessa olevan materiaalin avulla perehdyttää opiskelija CADS Planner -perusohjelman käytön perusteisiin ja luoda opiskelijalle valmiudet käyttää sujuvasti ohjelmistoa eri ammattiaineiden harjoitustöiden teossa.

Opetusmateriaalin avulla tutustutaan perusasioihin kuten käyttöliittymään, koordinaatistoon ja hiiren käyttöön, piirto- ja muokkaustoimintoihin eri aihealueisiin laadittujen ohjeiden avulla. Niiden päälle jatketaan sähköteknisestä näkökulmasta jaotelluilla aiheilla, kuten kuvan aloitus, johtoreittien piirtäminen, symbolit ja niiden käyttö, johdotus, positiointi, laitetiedot,tulostus. Kaaviotyypeistä käydään materiaalin avustuksella läpi tasokuvat, keskuskaaviot, piirikaaviot.

Toteutustapa Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan Moodlessa. Opiskelijan tulee ladata CADS 17 -ohjelmisto Kymdatalta, opiskelutodistuksen saa tarvittaessa opintotoimistosta. On huomioitava, että opintojakso on suunnattu vain sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille (ohjelmiston tarjoaja antaa lisenssit vain sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille).

Opiskelu tapahtuu aihealueisiin jaettujen materiaalien itseopiskelulla aikajärjestyksessä. Materiaalissa olevat esimerkit ja harjoitukset on tarkoitettu opiskelijan suoritettaviksi ohjelmiston sujuvan käytön omaksumiseksi.

Aikataulut Tiedostot avautuvat ennalta asetetun aikataulun mukaan, aikataulutusta ei muuteta. Tehtävät palautetaan aikataulun mukaan sunnuntai-iltaisin klo 23.05. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan. Tarvittaessa lyhyt ohjaava palaute (jos on asioita joihin opiskelijoiden onsyytä kiinnittää huomiota) pyritään antamaan viikon-parin sisällä tehtävien palautuksesta.

Ohjaus Kesäopintojen aikana ohjataan opintoja opintojakson alussa, opintojen aikana kolme kertaa.Moodlen keskustelupalstalla voi esittää opintojakson sisältöön liittyviä kysymyksiä joihin myös muut opiskelijat voivat vastailla. Kysymyksiin vastataan pääsääntöisesti ohjauskertojen yhteydessä, mahdollisesti väliaikoina. Kysymyksien tulee olla harkittuja.

Materiaali

CADS Plannerin perusteet -kurssimateriaali Moodlessa. Kurssin opettaja myöntää CADS Plannerin Moodlealustan käyttöoikeudet ilmoittautuneiden kurssille hyväksymisen yhteydessä (sähköposti-ilmoituksella).

Sisältö
Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu palasina tehtävään laajahkoon harjoitustyöhön, jossatehdään opintojaksossa läpikäytyihin ohjelmiston käyttöön liittyviin toimintoihin perustuva sähköistyssuunnitelma. Tämä edellyttää hyvää työkalujen hallintaa ja ohjelmiston käyttöä. Lisäksi lopussa pidetään tentti jossa on pienimuotoinen suunnittelutehtävä.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää harjoitustehtävien suoritusta ja palautusta ajallaan sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta. Arvostelun arvosanoina hylätty ja1-5.

 In English