SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoKAMKR72H2 Kehitysvammaisuus - haaste vai rikkaus hoitotyössä, 5.00 op, 133 h
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaErola Heikki
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 20 
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 24.08.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet:

Opintojakson kokonaistavoite on, että tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa ja osaat tukea heidän ja heidän perheidensä toimintakykyä ja osallisuutta erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Osatavoitteita opintojaksolle ovat, että opintojakson suoritettuasi

Osaat kuvata kehitysvammaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja ymmärrät, millaisia eettisiä kysymyksiä voi liittyä kehitysvammaisuuden syiden ehkäisyyn.

Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tuottamien palveluiden merkityksen eri-ikäisille kehitysvammaisille ja heidän perheilleen osana kehitysvammaisten hoito- ja palveluketjua.

Osaat soveltaa oman alasi arvoperustaa ja ammattieettisiä periaatteita asiakaslähtöisesti kohdatessasi eri-ikäisiä kehitysvammaisia asiakas- ja potilastyössä erilaisissa kehitysvammaisten asumis-, kuntoutus- ja hoitoyksiköissä.

Osaat tukea ja soveltaa ohjauksen ja opetuksen filosofisia, eettisiä ja pedagogisia lähtökohtia toteuttaessasi asiakaslähtöistä opetus-ohjaus- ja auttamismenetelmiä eri-ikäisten kehitysvammaisten hoitotyössä.

Osaat ohjata eri-ikäisten kehitysvammaisten toimintakykyä ja osallisuutta heidän hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamisessa ja säilyttämisessä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

- Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Lapin amk:n ja Kajaanin amk:n kesken verkko-opintoina syyslukukauden 2018 aikana

- Pedagogisista järjestelyistä vastaa Kaisa Mikkonen kaisa.mikkonen@kamk.fi

- Opintojakso avautuu viikolla 38 ja sulkeutuu viikolla 51

Tehtävä 1: Kuuntele kehitysvammahuollon historia tallenne 28.9. 2018 mennessä ja aloita oppimispäiväkirjan laadinta. Ensimmäisen tehtävän suorittamiseen on varattu aikaa 8 tuntia.

Tehtävä 2: Perehdy kehitysvamma-alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin, artikkeleihin, lakeihin ja alan verkkosivuihin Aloita teoriatiedon opiskelu opintojakson sisältöalueista ennen kuin aloitat työskentelyn kehitysvammaisen henkilön kanssa ja jatka teoriatiedon opiskelua koko opintojakson ajan. Tämän tehtävän suorittamiseen on varattu aikaa 50 tuntia ja ajankäyttö jakaantuu koko opintojakson ajalle. Tehtävä kahden ja tehtävän kolmen voit aloittaa lähes samanaikaisesti.

Tehtävä 3: Etsi itsellesi omalta paikkakunnaltasi kehitysvammaisten palveluja tuottavasta yksiköstä kehitysvammainen henkilö, jonka kanssa sinä voit hankkia kokemuksellista osaamista opintojakson sisältöalueista. Yhteistyökumppanin valinta tulee tehdä 31.10. 2018 mennessä. Tämän tehtävän suorittamiseen on varattu aikaa 20 tuntia.

Tehtävä 4: Vietä aikaa oman asiakkaasi kanssa ja kirjoita osaamisen kehittymisestä opintojakson sisältöalueista oppimispäiväkirjaasi. Tämän tehtävän suorittamiseen on varattu aikaa 1 opintopisteen verran eli 27 tuntia.

Tehtävä 5: Kokoa lopullinen oppimispäiväkirja ja liitä mukaan ajanseurantalomake. Toimita se opintojakson opettajalle viimeistään 14.12. 2018 sähköpostitse. Tämän tehtävän tekemiseen on varattu aikaa 30 tuntia.

Materiaali
Sisältö

- Kuka on kehitysvammainen

- Kehitysvammainen ja hänen perheensä

- Miten tulla ymmärretyksi ja kuulluksi

- Onko kehitysvammainen sairas vai terve

- Minkälaisia haasteita kehitysvammaisuus tuo kehitysvammaiselle itselleen

Arviointi
 In English