SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupVAP18-19/Free-choice elective studies
Study unitLYKERI0210 Erityispedagogiikan peruskurssi, 5.00 ECTS credits, 133 h
LUC Studies
Free choice electives
ImplementationPerustoteutus/18001
UnitYhteiset opinnot
Time of implementationAutumn1/2018-2019, Autumn2/2018-2019
Responsible teacher
Other teachersLammi Kaisa
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates07.08.2018 - 10.09.2018
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2018 - 15.05.2018
Implementation method Virtual studies
Virtuality 5 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä erityispedagogiikan tieteenä
  • määritellä erityispedagogisen toiminnan ja sen tavoitteet,
  • tarkastella erityispedagogista toimintaa käytännössä,
  • tunnistaa ja analysoida keskeisiä erityispedagogisia arvoja,
  • soveltaa vammaisuuden erilaisia malleja,
  • ymmärtää normaaliuden ja poikkeavuuden käsitteitä ja
  • kuvata erityiskasvatuksen kehityslinjoja
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi