SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR504TL80 Web-tekniikat, 5.00 op, 133 h
Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusMonimuotototeutus/18001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaKesti Aku
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 05.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojaksolla perehdytään dynaamisten ja tietokantapohjaisten web-sivustojen rakentamiseen hyödyntäen uusimpia web-tekniikoita.

Opintojakson sisältö / teemat

1. JavaScript

•Perussyntaksi

•JS Forms

•AJAX

2. Palvelintekniikat

•Node.js

•NoSGL, MongoDB

•Tietoturva

3. Kokonaiset sovellukset

•Kaikkia opintojaksolla opittuja tekniikoita hyödyntävät sovellukset

Opintojakson tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa palvelinohjelmoinnin ja tietokantojen perusteet sekä osaa hyödyntää asynkronista tiedon siirtoa asiakkaan ja palvelimen välillä. Opiskelija osaa toteuttaa dynaamisia ja graafisia websivuja hyödyntäen uusimpia tekniikoita. Sivustoilla näytettävä dynaaminen tieto haetaan tietokannoista. Opintojaksolla oletetaan HTML ja CSS perusteiden osaamista.

 
Arviointikriteerit

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso järjestetään Moodle työtilassa. Harjoitusten palautukseen käytetään githubia. Kaikki opetusvideot, teoriaosuudet, harjoitukset ja linkit webissä olevaan materiaaliin löytyy työtilasta. Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisesti ja varsinaisia lähiopetusjaksoja ei opintojaksolla lainkaan pidetä. Kommunikaatio tapahtuu verkon välityksellä.

Materiaali

Moodlesta löytyvä materiaali

Sisältö

Opintojakson aikana opiskellaan seuraavat teemat:

1. JavaScript + JS Forms ja AJAX tekniikan periaatteet

2. Palvelintekniikat (Node.js)

3. NoSQL tietokannan käyttäminen tietovarastona (MongoDB)

Lisäksi opiskellaan käyttäjähallintaan liittyvät perusasiat

Arviointi

Tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää palvelinohjelmoinnin periaatteet ja osaa luoda järjestelmään soveltuvan tietokannan. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa tehdä minimivaatimukset täyttävän palvelinsovelluksen, joka hyödyntää tietokantaa. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset

Hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä tietokantaa käyttävän palvelinsovelluksen, jossa käyttöliittymässä on hyödynnetty www-ympäristön tarjoamia peruselementtejä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella tietokantoja ja tehdä palvelinsovelluksen, jossa yleisimmät virhetilanteet on otettu huomioon. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa toteuttaa monipuolisen palvelinsovelluksen, jossa tietoturvanäkökohdat ja virhetilanteet on huomioitu. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

 In English