SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR31L18K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL17 Palvelutuotteen myyntiosaaminen ja asiakassuhteet, 10.00 op, 267 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaTolvanen Anne
Muut opettajatKuisma Tuija
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 31.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kompetenssi

Markkinointiosaaminen; opiskelija osaa hankkia tietoa yrityksen markkinaympäristöstä ja osaa soveltaa markkinatietoa markkinoinnin suunnittelussa.

Myyntiosaaminen; opiskelija osaa määritellä strategisen myynnin tavoitteet. Opiskelija osaa suunnitella myyntiprosessit ja tehdä konsultoivaa myyntityötä hyödyntäen digitaalisia välineitä myyntiprosesseissa.

Osaamistavoite

Osaat hyödyntää markkinatietoa. Tunnistat asiakkaiden ostoprosessit ja osaat johtaa asiakassuhteita. Osaat suunnitella myyntiprosessit ja käyttää CRM-järjestelmää myyntiprosesseissa myyntityön tukena. Osaat tehdä konsultoivaa myyntityötä. Osaat verkostoitua ja hankkia kontakteja myös digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Osaat laatia tarjouksia sekä sopimuksia ja kerätä palautetta asiakkailta.

 
Arviointikriteerit

Markkinatiedon hyödyntäminen

Ymmärrät markkinatiedon merkityksen osana asiakkuusajattelua.

Osaat kerätä markkinatietoa monipuolisesti hyödyntämällä digitaalisia välineitä.

Osaat soveltaa markkinatietoa markkinoinnin suunnittelussa

Myyntiprosessin hallinta

Ymmärrät myyntiprosessin suunnitelmallisuuden merkityksen yrityksen menestystekijänä.

Ymmärrät CRM-järjestelmän perusfunktiot ja osaat käyttää järjestelmää ohjattuna.

Tunnistat asiakkaiden ostoprosessit ja ymmärrät niiden merkityksen myyntiprosessien suunnittelussa.

Osaat käyttää CRM-järjestelmän perustoimintoja itsenäisesti.

Osaat suunnitella myyntiprosessit asiakaslähtöisesti.

Osaat käyttää CRM-järjestelmää ja ymmärrät sen tuomat hyödyt liiketoimintaprosesseille.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävä, tentti

Materiaali

  • Markkinatiedon hyödyntäminen myyntiprosessien suunnittelussa
  • Asiakasprofiloinnit
  • Myynnin suunnittelu
  • Asiakkuuden hallinta / crm-ajattelu
Sisältö
Arviointi

Oppimista (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin.

Arviointi asteikko 5 - 1, hylätty

Arvosana muodostuu seuraavista osista; oppimistehtävä 50 % ja tentti 50 %. Molemmat osat on suoritettava hyväksytysti.

 In English