SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupVAP18-19/Free-choice elective studies
Study unitR301LL62 Work Community Skills, 11.00 ECTS credits, 293 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Free choice electives
ImplementationPerustoteutus/18001
Unit
Time of implementationSpring1/2018-2019
Responsible teacherKarjalainen Lahja
Other teachers
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates25.01.2019 - 31.03.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period23.01.2019 - 03.02.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojenperusteet. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät yrityksen lakisääteiset velvoitteet.

 
Assessment criteria

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Palkanlaskenta

Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen

Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Toimiminen tiimin jäsenenä

Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta.

Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.

Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.

 
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi