SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL62 Työyhteisötaidot, 11.00 op, 293 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojenperusteet. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät yrityksen lakisääteiset velvoitteet. Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti työyhteisöön, opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa.Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti työyhteisöön, opiskeluun ja työnhakuun liittyvissä asioissa.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Palkanlaskenta

Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainasäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen

Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Osaat analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen sääntelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Toimiminen tiimin jäsenenä

Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta.

Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.

Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.

Viestintä                                

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti ymmärrettävästi suomeksi. Tiedät      vuorovaikutteisen ja taivuttavan viestinnän periaatteet.               

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti monipuolisesti ja melko sujuvasti               

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti monipuolisesti ja sujuvasti.

Ammatillinen kielitaitosi on kehittynyttä, monipuolista ja sujuvaa.              

 
Pedagogiset järjestelyt

Mäyttötoteutus: Ennakkotehtävä ja näyttö 16.3.2019

Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Näytön tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
ArviointikohdeOsaamistavoiteHylättyT1T2H3H4K5
TyöyhteisöosaaminenYmmärrät esimies- ja alaistaitojen merkityksenEt tunnista esimies- ja alaistaitojen perusasioitaSinulla on perustiedot esimies- ja alaistaidoista ja työyhteisön johtamisestaTunnistat keskeisiä asioita esmies- ja alaistaidoista sekä työyhteisön johtamisestaYmmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa.Osaat soveltaa motivointikeinoja sekö johtamis- ja esimiestaitoja tiimityöskentelyssä.Pystyt soveltamaan erilaisia motivoinikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia.
Työlainsäädännön osaaminenTyöoikeuden perusteetEt tiedä työoikeuden perusteitaTiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.Tunnistat keskeisiä työoikeudellisia tilanteita.Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta tavanomaisissa käytännön sovellustehtävissä.Osaa hyödyntää työoikeutta, oikeustapauksia ja työehtosopimuksia keskeisissä ongelmatilanteissa.Osaat analysoida ja tehdä perusteltuja päätelmiä sovellustehtävistä. Sinulla on konaisvaltainen näkemys työlainsäädännöstä ja ymmärät sen merkityksen työyhteisön toiminnassa.
PalkanlaskentaPalkanlaskentaan liittyvien keskeisten periaatteiden ja palkanlaskentaa liittyvien lakisääteisten velvoitteiden tunteminenEt tiedä miten palkanmaksu hoidetaan.Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasollaYmmärrät miten palkanmaksu hoidetaan ja osaat hoitaa palkanlaskennan tehtäviä.Osaat hoitaa työyhteisön palkanlaskennan tehtäviä sekä siihen liittyviä lakisääteisiä velvoitteita.Osaat soveltaa palkanlaskentaa erilaisissa palkkausmuodoissa ja hyödyntää lainsäädäntöä ja työehtospimuksia.Osaat soveltaa lainsäädäntöä jatyöehtosopimuksia keskeisissä palkanlaskentatilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkanlaskennan prosessista.

 In English