SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL57 Sopimus- ja yhteisöoikeuden perusteet, 4.00 op, 107 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKarjalainen Lahja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.01.2019 - 31.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika23.01.2019 - 03.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärrät elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn. Tunnistat eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.

Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet ja osaat soveltaa tietoa käytännön tasolla.

 
Arviointikriteerit

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen

Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Osaat hakea oikeudellista tietoa.

Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Ymmärrät elinkeinon harjoittamiseen ja yritysmuotoihin liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa.

Osaat soveltaa perustellen yrityksen perustamiseen, yritysmuotoihin ja elinkeinonharjoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.

Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet.

Ymmärrät sopimusoikeuden merkityksen liiketoiminnassa ja osaat hyödyntää lainsäädäntöä käytännön sovellustilanteissa.

Osaat soveltaa sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntö liiketoiminnassa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Näyttötoteutus.

Osaamisen näytön avulla opiskelija voi lukea hyväkseen myös muulla tavoin hankittua osaamista. Hankitun osaamisen näytön avulla opiskelija esittää tutkinnon tavoitteiden tai yksittäisen opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, missä ja miten osaaminen on hankittu. Osaaminen on voitu hankkia joko ei-korkeakoulutasoisessa virallisessa koulutuksessa, epävirallisessa koulutuksessa tai arkioppimisena.

Näytön palautus Moodlessa 16.3.2019 mennessä.

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English