SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupYVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, ylempi (AMK)
Study unitK701Y5 Tutkimus-, kehittämis- ja palvelujen tuottamisen etiikka sosiaalialalla, 5.00 ECTS credits, 133 h
Free choice electives
ImplementationPerustoteutus/19001
UnitKosmos (Tietokatu 1) Kemi
Time of implementationSpring2/2019-2020
Responsible teacher
Other teachersKuosmanen Voitto, Viinamäki Leena
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates19.03.2020 - 20.05.2020
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period01.09.2019 - 30.09.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Opiskelija ymmärtää sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistyön eettiset periaatteet, jotka koskevat niin metodisia, teoreettisia kuin kirjoittamiseen liittyviä valintoja. Opiskelija tunnistaa omaan tutkimus- ja kehittämistyöhönsä liittyvät eettiset kysymykset.

Osana eettisiä kysymyksiä opiskelija ymmärtää sosiaalialan palvelujen tuottamisen eettiset periaatteet. Opiskelija tunnistaa hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen liittyvät eettismoraaliset näkökulmat.

 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi