SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupKESA2019/Kesäopinnot
Study unitK701SL31 Work-community and Organisational Competence, 15.00 ECTS credits, 400 h
Summer studies, Social Services
Opinnot
ImplementationPerustoteutus/18001
Unit
Time of implementationSummer/2018-2019
Responsible teacher
Other teachersSeppälä Leena, Takkula Tuija
Status of implementationFinished

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates03.06.2019 - 31.07.2019
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.03.2019 - 15.04.2019
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää organisaation tavoitteellisen ja strategisen toiminnan merkityksen

  • osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä

  • osaa kuvata ja selittää työyhteisön ja organisaation toimintaa ohjaavan lainsäädännön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon toimintaperiaatteet

  • osaa jäsentää esimiehen tehtävien keskeiset sisällöt

  • osaa arvioida omia valmiuksiaan toimia esimiestehtävissä

Sisältö:

  • harjoittelu
  • ammattianalyysi
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi