SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR31L19S/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL92 Digitaalinen markkinointi, 5.00 op, 133 h
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/20001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2020-2021
VastuuopettajaKoivunen Kati
Muut opettajatKuisma Tuija
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2020 - 22.10.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2020 - 15.05.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opit ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot. Tunnet digitaalisen markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin keskeiset työkalut.

Ymmärrät sosiaalisen median merkityksen asiakaspalvelussa sekä asiakassuhteiden luomisessa ja kehittämisessä. Opit tuottamaan liiketoimintaa tukevaa ja asiakaslähtöistä visuaalista markkinointisisältöä sosiaaliseen mediaan.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

 
Arviointikriteerit

Arvioitava osaaminen

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Digitaalisen markkinoinnin peruskäsitteet

Osaat tunnistaa ja yhdistellä digitaalisen markkinoinnin keskeisiä peruskäsitteitä.

Osaat kuvata digitaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet. Osaat soveltaa niitä käytännön tilanteisiin.

Osaat ammattimaisesti kuvata digitaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet. Osaat soveltaa niitä käytännön tilanteisiin. Osaat vertailla ja arvioida erilaisia digitaalisen markkinoinnin teorioita ja malleja.

Digitaalisen markkinoinnin keskeiset työkalut

Osaat tuettuna hyödyntää digitaalisia työkaluja ja alustoja markkinoinnin kehittämistyössä.

Osaat hyödyntää itsenäisesti ja tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja alustoja markkinoinnin kehittämistyössä.

Osaat hyödyntää itsenäisesti, tavoitteellisesti ja innovatiivisesti digitaalisia työkaluja sekä alustoja markkinoinnin kehittämistyössä.

Sosiaalinen media ja asiakaslähtöinen sisällöntuotanto

Osaat tuettuna tuottaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Ymmärrät asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin ja sisällöntuotannon sekä niiden mittaamisen tärkeyden.

Osaat tuottaa monipuolisia sisältöjä monikanavaisesti ja strategialähtöisesti. Sisällöntuotantoa ohjaavat asiakas- ja markkinaymmärrys. Osaat mitata ja arvioida toiminnan tuloksia.

Osaat tuottaa innovatiivisia sisältöjä monikanavaisesti ja strategialähtöisesti. Sisällöntuotantoa ohjaavat asiakas- ja markkinaymmärrys. Osaat mitata ja arvioida kriittisesti toiminnan tuloksia.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
  • digimarkkinointi ja markkinoinnin mittaaminen

  • kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen

  • digitaaliset jakelukanavat

  • digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi

  • digitaalinen sisällöntuotanto

  • sisältöstrategia ja viestintätaidot sosiaalisessa mediassa

  • visuaalinen markkinointi.

Arviointi
 In English