SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupKA54T18S/Degree Programme in Information and Communication Technology (Rovaniemi)
Study unitR504T49 Professional English for ICT Engineers, 5.00 ECTS credits, 133 h
BASIC STUDIES
ImplementationPerustoteutus/20001
Unit
Time of implementationAutumn1/2020-2021, Autumn2/2020-2021
Responsible teacherAla-Louko Ritva
Other teachers
Status of implementationOngoing

Description status Missing
  
Language of instruction
Starting and ending dates01.08.2020 - 31.12.2020
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2020 - 15.05.2020
Implementation method
Virtuality
R&D integration
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives
Opiskelija tuntee oman ammattialansa puhetilanteet ja tekstit, ja pystyy viestimään englanniksi vaativissakin ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa toimia tilanteen ja kulttuurierot huomioiden kokouksissa ja neuvotteluissa ja hallitsee kokousten ja neuvotteluiden englanninkielistä terminologiaa. Opiskelija pystyy osallistumaan englanninkielellä oman alansa aihetta käsittelevään keskusteluun, ymmärtää tietotekniikan alan aihetta käsitteleviä esityksiä ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä englanniksi. Opiskelija tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin, ja osaa laatia tekniikan alan asiakirjoja kuten liikekirjeitä ja kokousasiakirjoja. Hän pystyy edustamaan yritystään tekniikan alan ulkomaisilla messuilla ja osaa esitellä alansa uusinta tekniikkaa englanniksi. Hän pystyy laatimaan itsenäisesti opinnäytetyönsä abstraktin.

Opintojakson taitotaso on B2 – C1.

 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi