SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupKA54T18S/Degree Programme in Information and Communication Technology (Rovaniemi)
Study unitR504T65 Basics of Embedded Systems, 5.00 ECTS credits, 133 h
PROFESSIONAL STUDIES
ImplementationPerustoteutus/20001
Unit
Time of implementationAutumn1/2020-2021, Autumn2/2020-2021
Responsible teacherYlinampa Anssi
Other teachers
Status of implementationOngoing

Description status Missing
  
Language of instruction
Starting and ending dates01.08.2020 - 31.12.2020
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2020 - 15.05.2020
Implementation method
Virtuality
R&D integration
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ohjelmoida mikrokontrollereita. Opiskelija perehtyy laiteläheiseen ohjelmointiin ja sen eroavaisuuteen tietokoneohjelmointiin. Opiskelija osaa kytkeä toimilaiteet mikrokontrolleriin ja osaa soveltaa ohjelmointikykyjään sulautetussa ympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tulkita ja lukea mikrokontrollerin dokumentaatiota.
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi