SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupKA54T17S/Degree Programme in Information and Communication Technology (Rovaniemi)
Study unitR504T77 Methodological Studies, 5.00 ECTS credits, 133 h
BACHELOR'S THESIS
ImplementationPerustoteutus/20001
Unit
Time of implementationAutumn1/2020-2021, Autumn2/2020-2021
Responsible teacherAngelva Juhani, Haapasalmi Tuija
Other teachers
Status of implementationOngoing

Description status Missing
  
Language of instruction
Starting and ending dates01.08.2020 - 31.12.2020
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period15.04.2020 - 15.05.2020
Implementation method
Virtuality
R&D integration
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives
Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opinnäytetyönsä ja raportoimaan työnsä edistymisen. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa työskennellä johdonmukaisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen, etsiä ja käyttää alansa tietoa kriittisesti. Opiskelija tuntee ja osaa valita omalle alalle tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää kieltä alansa tutkimuskäytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.
 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi