SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupRA31L20K/Degree Programme in Business Management (Rovaniemi)
Study unitR301LL106 Business Risks and Related Controls, 5.00 ECTS credits, 133 h
Comprehensive Business Risk Management and Corporate Security
PROFESSIONAL STUDIES
ImplementationPerustoteutus/20001
Unit
Time of implementationSpring1/2020-2021
Responsible teacherLämsä Tia
Other teachersKorteniemi Paula
Status of implementationComing

Description status Under modification
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates01.01.2021 - 18.03.2021
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period01.09.2020 - 30.09.2020
Implementation method
Virtuality 0 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Osaamistavoitteet:

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet suomeksi ja englanniksi. Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti englannin kielellä kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Tunnet liiketoimintaan liittyvät riskilajit ja riskienhallintaprosessin. Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Sisältö:

 1. Yritysturvallisuuden, riskien ja riskien hallinnan käsitteet suomeksi ja englanniksi
 2. Kokonaisvaltainen turvallisuus ja riskienhallinta yrityksessä ja sen merkitys
 3. Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettiset periaatteet
 4. Vastuullisuus liiketoiminnassa
  1. Sopimusriskit
  2. Hankintaketjut (eri maissa)
  3. Tuotevastuu ja -turvallisuus, kuluttajansuoja (jatko-opintoja kuluttajansuojasta fokuksena vahingonkorvaukset)
  4. maariskit

 5. Ammatillinen viestintä kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä
 
Assessment criteria

Arviointikohde

Tyydyttävä 1-2

Hyvä 3-4

Kiitettävä 5

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto

Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa. Tunnet riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa ja ymmärrät niiden merkityksen liiketoiminnan johtamisessa.

Viestintä kansainvälisessä työympäristössä

Tunnet yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet englannin kielellä ja osaat viestiä kansainvälisessä liiketoiminnan työympäristössä.

Osaat käyttää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan englanninkielistä peruskäsitteistöä  ammattitaitoisesti ja viestit ammattialaasi liittyvistä aiheista sujuvasti.

Hallitset yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan englanninkielisen peruskäsitteistön.

Osaat viestiä englannin kielellä työelämän kansainvälisessä ympäristössä ammattitaitoisesti, sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

 
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi