SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä604M08/Metsätalouden koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso604M18EA3 Luontomatkailu, 5.00 op, 133 h
Luontomatkailu
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2011-2012, Kevät2/2011-2012
VastuuopettajaSoppela Jussi
Muut opettajatJankkila Hilkka
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2012 - 29.05.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2011 - 31.05.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat  
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

 

Poro- ja maaseutumatkailu yhdessä luontomatkailu -osion kassa soveltuvin osin (5 op)

Opiskelija tietää poro-, maaseutu-, luonto- ja luontoperustaisen hyvinvointimatkailun  mahdollisuudet ja merkityksen pohjoisen alueen elinkeinona. Opiskelija osaa poro- ja maaseutumatkailun  ohjelmapalvelun tuotteistuksen prosessin ja osaa suunnitella  ja toteuttaa turvallisen, asiakaslähtöisen, kestävän kehityksen vaatimukset täyttävän ohjelmapalvelun.

Opiskelija ymmärtää kestävän luontomatkailun erityispiirteet pohjoisen luonnon toimintaympäristössä ja erilaisten asiakassegmenttien näkökulmasta. Hän tuntee luontomatkailun mahdollisuudet ja rajoitukset Lapissa ja Barentsin alueella, sekä osaa valikoida sinne soveltuvia, eri vuodenaikoihin liittyviä ulkoilma-aktiviteetteja. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa Lapin luontoon suuntautuvan ohjelmallisen retken asiakaslähtöisesti.

 

For exchange students

Customer-oriented nature-based tourism trip (2 ECTS cr)

Objectives. Students will learn basics and have experience about Lapland nature and nature-based tourism.

Contents.Characteristics about Lapland nature, nature-based tourism and traditional source of livelihood. Customer service in nature-based tourism. Typical winter activities of nature-based tourism in Lapland

Core contents of the course.The nature of Lapland. Nature-based tourism in Lapland. Reindeer herding as a source of livelihood and tourism in Lapland.

Course implementation/way of performance. Planning and carrying out a nature trip in Lapland. Participating in nature-based tourism activities. Introducing reindeer husbandry in a reindeer farm. Limit of participants 10 students in maximum.

Course reqirements and evaluation.Introducing in nature-based tourism literary before the trip. Learning diary, evaluation of the trip and continuous learning as a base of evaluation.

Other requirements.Obligator participating in organized nature activities.

 Literature. Electronic literature material will be presented before the trip.

Other material. Students must prepare themselves for suitable all-weather warm clothes during the trip.

 

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Grading scale: Excellent (5) - Failed (0)

 In English