SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä705L10/Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma (Rovaniemi)
Opintojakso705L25B Urheiluvalmennus, 15.00 op, 400 h
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/12001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2012-2013, Syksy2/2012-2013, Kevät1/2012-2013
VastuuopettajaLukkarila Jouko, Pohja Petteri
Muut opettajatHannola Heikki
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2012 - 13.03.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2012 - 31.05.2012
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:

Valmennuksen ammattiopinnoissa opiskelija erikoistuu monipuoliseksi valmentamisen asiantuntijaksi. Opiskelija saa valmiudet toimia liitto-, alue- ja seuratasolla valmentajana ja kouluttajana.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Edeltävät opinnot:

705L21 Terveys ja hyvinvointi, 705L22 Liikuntakasvatus, 705L23 Liikuntalajit kehittymisen ja oppimisen välineenä

Pedagogiset järjestelyt:

lähiopetusta 240 h
etäopetusta ja opiskelijan itsenäistä työskentelyä 165 h
 
Virtuaaliopetusta  3 op
Materiaali
Sisältö

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:

• aina välttämätön aines (must know):
o kilpa- ja huippu-urheilun etiikka
o urheilijan elinkaari
o kokonaisvaltainen valmentaminen; psyykkisen ja fyysisen harjoittelun menetelmät sekä niiden käytäntöön
   soveltaminen
o laji- ja urheilija-analyysi
o testaaminen huippu-urheilussa
o valmentautumisen yleinen ja lajikohtainen ohjelmointi
o yleisimmät urheiluvammat, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (sis. teippaus)
o antidoping
o urheilijan ravitsemuksen analysointi
o johtamistaidot

• usein tarpeellinen aines (should know):
o yksilöllisyyden huomioiminen valmennusprosessissa
o liikeanalyysin tekniset sovellukset lajitaitojen oppimisprosesseissa
o valmennusfysiologian erityiskysymykset; väsyminen, erityisolosuhteet, ylikunto
o yleisimmät urheilijan sairaudet

• joskus hyödyllinen aines (nice to know):
o psyykkisen valmennuksen erityiskysymykset
o lajivalmennuksen biomekaaniset sovellutukset
o laji-, harjoituskausi ja yksilökohtaiset ravitsemuksen erityiskysymykset

Arviointi

Arviointiasteikko: hylätty – kiitettävä (K5)

 In English