SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupK702T13S/Degree Programme in Nursing, public health nurse (Kemi)
Study unit52A005HO Aseptics, Microbiology and Pathology, 4.00 ECTS credits, 107 h
Basics of Natural Sciences in Nursing
PROFESSIONAL STUDIES
ImplementationPerustoteutus/13002
Unit
Time of implementationSyksy/2013-2014
Responsible teacherSjöman Annette
Other teachersVuolo Marjaana
Status of implementationFinished

Description status Ready
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates01.08.2013 - 19.12.2013
Minimum number of participants  
Maximum number of participants  
Enrolment period14.04.2013 - 31.05.2013
Implementation method
Virtuality 1 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Description language English 
Objectives

Tavoite ja opiskeltava asiakokonaisuus: Opiskelija hallitsee aseptiikan, mikrobiologian ja tautiopin perusteet. Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet ja on selvillä tartuntatautien torjuntatoimenpiteistä sairaalassa ja muissa hoitotyön yksiköissä. Opiskelija omaa valmiudet torjua infektioita hoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

 
Assessment criteria  
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi