SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A005HO Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi, 4.00 op, 107 h
Hoitotyön luonnontieteellinen perusta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014
VastuuopettajaSjöman Annette
Muut opettajatVuolo Marjaana
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 19.12.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee aseptiikan, mikrobiologian ja tautiopin perusteet. Opiskelija hallitsee aseptisen työskentelyn periaatteet ja on selvillä tartuntatautien torjuntatoimenpiteistä sairaalassa ja muissa hoitotyön yksiköissä. Opiskelija omaa valmiudet torjua infektioita hoitotyön erilaisissa toimintaympäristöissä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Yhteistoiminnallisia ryhmätöitä, yksilötehtäviä,laborointia, luentoja. Moodle oppimisalustalla kurssimateriaalit  sekä  ryhmätyöskentelyä.

Materiaali

Kurssikirjallisuus:

Tautioppi: Karttunen, Soini, Vuopala. Edita

Infektioiden torjunta: Infektioiden torjunta sairaalassa, 2005 (tai uudempi painos) Hellsten (toim.) tai Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Anttila, V-J, Hellsten, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H. & Vuento, R. (toim.) 2010. Ajankohtaiset artikkelit.

 

Sisältö

Kasvaimet,tulehdusreaktio/valkosolut/ puolustusjärjestelmät/ perustiedot mikrobeista,verisuonimuutokset,kudosten uusiutumiskyky, tartuntatiet, tavanomaiset varotoimet, suojavarusteet, käsihygienia.

Arviointi

Kurssissa kaksi tenttiä (0-5), joista kurssin yhteisarvosana, kun kumpikin tentti on hyväksytysti suoritettu.

 In English