SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S15K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S19 Sosiaalityö, 4.00 op, 107 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2015-2016
VastuuopettajaKynkäänniemi Teija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.10.2015 - 31.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 15.05.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön teoreettista perustaa ja tunnistaa sosiaalityön tavoitteet ja tehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä
  • jäsentää sosiaalityön prosessina ja tuntee sosiaalityön keskeiset menetelmät
  • sisäistää arvojen ja etiikan merkityksen sosiaalityössä

Teemat:

Sosiaalityön kehitys, sosiaalityön teoriat ja käytäntö, arvot ja etiikka

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Kontaktiopetukseen (sis. keskusteluseminaarin) osallistuminen JA kolmen eri aihekokonaisuuden suorittaminen oheisilla tavoilla:
1) Sosiaalityön perusteet
­Kirjatentti
2) Sosiaalityön tutkimukseen perehtyminen
­Esseen kirjoittaminen ja keskusteluseminaariin osallistuminen
Materiaali
Kirjatentti, jossa tentitään Kyösti Raunio (2004 tai uudempi) Olennainen sosiaalityössä (Gaudeamus, Helsinki) sekä Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet (Talentia).
Muu opintojaksomateriaali ilmoitetaan Moodlen kurssialustalla.
Sisältö
  • Sosiaalityön perinteet ja kehitys omaksi tieteenalakseen

  • Sosiaalityön työmuodot ja menetelmät

  • Eettiset jännitteet sosiaalityössä

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5. Arvosana lasketaan oppimistehtävistä, esseestä ja tentistä saadun keskiarvon perusteella.

 In English