SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA702G14/Geronomikoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702G14 Englannin kieli, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016, Syksy2/2015-2016
VastuuopettajaEhrukainen-Sykkö Tuula
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 31.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.06.2015 - 31.08.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 18.01.2016 klo 16:30-19:30, 15.02.2016 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
  • saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin kielen ja viestinnän sisältönä on puhutun ja kirjoitetun englannin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim haastattelu ja ohjaus), ammattialan kirjallisen materiaalin työstäminen (artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (työpaikkahakemus, referoiva kirjoittaminen).
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Suullisia ja kirjallisia harjoitteita ja tilanteita yksin, parin kanssa ja ryhmässä.

Opintojakson aikana arvioidaan jatkuvaa näyttöä erityisesti suullisen kieliosaamisen osalta.

Opintojaksoon sisältyy suullisen ja kirjallisen osaamisen arviointia varten tentti ja/tai tehtäviä.

Materiaali

Ammattikorkeakouluopetukseen tarkoitetut englannin kielen oppikirjat: Saarinen & Saarinen: Way to Welfare ja Way to Health soveltuvin osin, opettajan laatima sähköinen materiaali, erilaisia alan ajankohtaisia julkaisuja.

Moodlessa opintojakso nimellä: KA702G14/English and Communication/Human Ageing and Elderly Service

Sisältö

Opiskelija kehittääammattialan englanninkielistä osaamista kirjallisesti ja suullisesti lähituntien aikana (20 t) ja sovittuja sosiaali- ja terveysalan geronomin osaamisalaan kuuluvia sisältöjä itsenäisesti opiskellen (60 t).

Suullisen ja kirjallisen englanninkielisen ammattiviestintätaidon kehittämiseksi esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Opinnot: UAS Studies to graduate as aBachelor of Social Services and Health Care ja työpaikka ja -tehtävät: eurooppalaisen mallin mukainen englanninkielinen CV, Working (ammattialan erityiskielen piirteitä: Affixes), Sosiaaliturva, -vakuutus ja -palvelut: Social Welfare, KELA, Pensions
  • Ikääntyneet: The Elderly, Cases ja ikääntyneidenterveys/sairaus: Staying Healthy: Functional Ability, Dementia & Depression (lisäksi syrjäytymisen käsitteestä ja sisällöstä: Social Exclusion)

Yksi kirjallinen oppimistehtävä esimerkiksi oman alan ammattiartikkelista laadittu  referaatti, jossa mukana  ammattisana- tai fraasiluettelo  sekä kyseisestä artikkelista kysymyksiä  kun tiivistelmä/pääkohdat esitetään miniluentona tai keskustelun alustuksena.

Aikataulutus: http://moodle.eoppimispalvelut.fi/mod/page/view.php?id=529729

Arviointi

Arviointi eurooppalaisen kielten osaamistaitotason mukainen ja asteikko 0-5.

Itsearviointia ja vertaisarviointia jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaan ja eteenpäin kannustaen.

 In English