SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR72T15S/Terveydenhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H25 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/16004
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaPekkala Tiina
Muut opettajatKorhonen Heidi, Yliniemi Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 04.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelu mielenterveys-, kriisi tai päihdehoitotyön yksikössä. Läsnäolo harjoittelussa 100 %.

Harjoitteluun liittyvät kirjalliset tehtävät: hoitokertomus tehtävä, lääkepassi ja lääkevalmisteluettelo.

Materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet ja sisältö:

Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa, tieteellistä tietoperustaa käyttäen ja näyttöön perustuen, yhdessä potilaan ja hänen perheensä sekä sosiaalisenverkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin.

Arviointi

Hyväksytty - hylätty.

Hyväksytty harjoittelu edellyttää harjoittelujakson hyväksyttyä suorittamista opetusuunnitelman ja opiskelijan omien laatimiensa tavoitteiden pohjalta sekä osallistumista ohjauskeskusteluihin (opiskelija, ohjaava opettaja, ohjaava sairaanhoitaja). Läsnäolo harjoittelussa ja harjoitteluun liittyvässä simulaatio-opetuksessa on 100 %. Harjoittelujaksoon liittyvät kirjalliset tehtävät tulee olla myös suoritettuna hyväksytysti.

 In English